04.10.2022

Sorodne oznake Blog

Zakaj bi se morali vse življenje učiti?

Živimo v hitro razvijajočem svetu polnem konstantnih sprememb, kjer je tako uspeh podjetja, kot tudi uspeh posameznika odvisen predvsem od znanja in strokovnosti zaposlenih. Prvi korak pri učenju in izpopolnjevanju potencialov zaposlenih je zavedanje managementa o pomembnosti pridobivanja znanja za organizacijo. Z usposobljenimi in zavzetimi zaposlenimi postane podjetje konkurenčneje in ima na trgu večjo vrednost.

Kaj sploh je vseživljenjsko učenje?

 

Vseživljenjsko učenje pomeni dejavnosti in procese, ki obsegajo različne oblike učenja. Učenje je lahko formalno ali neformalno, lahko je naključno ali priložnostno. Da bi spodbudili prebivalstvo k dodatnemu izobraževanju je Evropska Unija uvedla številne izobraževalne programe, ki imajo dandanes pomemben prispevek k spremenjeni izobrazbeni strukturi.

 

Odrasli se izobražujejo iz več razlogov, npr. da s tem izboljšajo svoje zaposlitvene zmožnosti, da se osebno in poklicno razvijejo ter da pridobijo znanje in spretnosti za boljše opravljanje svojih delovnih nalog. Pomembno je tudi dejstvo, da izobraževanje odraslih bistveno prispeva k izboljšanju gospodarske situacije ter pozitivno vpliva na psihofizično zdravje prebivalstva.

Zavedanje o pomembnosti vseživljenjskega učenja

 

Zavedanje o pomembnosti vseživljenjskega učenja prihaja vedno bolj v ospredje. Po času pandemije COVID-19 je prišlo do veliko sprememb v našem načinu življenja tudi na področju učenja in dela. Podjetja so, tako kot zaposleni, ugotovila, kako pomembno je biti v »koraku s časom«, biti npr. digitalno pismen in imeti tudi druge kompetence, ki  jih marsikdo v obdobju pred pandemijo ni potreboval.

 

Na prvo mesto je bil dejansko postavljen pomen konstantnega izpopolnjevanja in osvajanja novih znanj, spretnosti in kompetenc. Brez tega so posamezniki začeli zaostajati pri opravljanju svoji delovnih nalog v delovnem okolju, slabše so izpolnjevali delovne cilje in pričakovanja ter posledično postali nezadovoljni. Formalno pridobljena izobrazba se vedno bolj izkazuje zgolj kot osnova za opravljanje specifičnih del in nalog ter ni dovolj za to, da so zaposleni resnično uspešni na delovnem mestu. Prihaja do manj napredovanj, manj se tudi razvijajo karierne poti in napredek v organizaciji tako zaostaja. Z vseživljenjskim učenjem želimo zapolniti precejšnjo vrzel med formalno pridobljeno izobrazbo ter potrebami podjetij po specifičnih znanjih.

 

Izkaže se, da je zaposlenim, ki se zavedajo pomena nenehnega izobraževanja in v to vlagajo svojo energijo in čas, večkrat ponujena možnost napredovanja. Delodajalec namreč prej opazi njihov napredek in doprinos k delovanju podjetja. Napredovanje je zgolj en vzvod za motivacijo pri vseživljenjskem učenju. Običajno se zaposlenim z napredovanjem na višje delovno mesto zviša tudi plača in zaposleni lahko pridobijo dodatne bonitete. Neposredno se s tem zviša tudi zadovoljstvo in zavzetost zaposlenih v organizaciji.

Kam po novo znanje?

 

V Sloveniji imamo veliko organizacij, ki osebam z željo po dodatnem znanju ali zgolj obnovitvi znanja ponujajo različne izobraževalne programe, s katerimi se lahko izboljšajo kompetence posameznika. Zagotovo boste preko spletnih brskalnikov našli mnogo različnih ponudnikov.

 

Ena izmed največjih izobraževalnih organizacij v osrednji Sloveniji je zagotovo Javni zavod Cene Štupar. Udeležencem vseh generacij nudijo aktualne vsebine in različen nabor formalnih ter neformalnih programov. V zadnjih letih so dosegli velik razvoj na področju srednješolskega in osnovnošolskega izobraževanja za odrasle, pridobili so licence za potrjevanje in preverjanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, razširjali in posodabljali so tudi ponudbo na področju izobraževanja tujih jezikov in slovenščine za tujce. Najdete jih v ljubljanskem BTC-ju na naslovu Ulica Ambrožiča Novljana 5.

Povezanost poklicne poti in vseživljenjskega učenja

 

Če smo s svojo poklicno oz. karierno potjo šele pričeli, si je v prvi fazi potrebno zastaviti poklicne oz. karierne cilje. Ti naj bodo tako kratkoročni kot tudi dolgoročni. Več manjših korakov, kot je npr. občasno dodatno izobraževanje oziroma udejstvovanje na krajših tečajih – treningih vas bo postopno, a zanesljivo vodilo do zastavljenih ciljev.

 

Za lažje doseganje ciljev imejte vedno v mislih to, da naj bodo cilji natančni, dosegljivi, časovno določeni in merljivi. Na podlagi kratkoročnih in dolgoročnih ciljev naredite časovni plan, ki vas bo spodbujal pri doseganju le-teh. Ob načrtovanju in razmišljanju o vseživljenjskem učenju pa ne smemo pozabiti tudi na prosti čas, namenjen rekreaciji, družini, prijateljem in zabavi. Tako kot na vsakem področju je tudi tukaj potrebno najti ravnovesje.

 

Če menite, da ste v času izobraževanja pridobili kompetence in znanja, ki jih na trenutnem delovnem mestu ne morete dovolj dobro izraziti oziroma izkoristiti, se lahko obrnete na nas in mi vam bomo pomagali pri iskanju nove, boljše zaposlitve. Preverite trenutne zaposlitvene možnosti na naši spletni strani ali pokličite v eno izmed naših poslovalnic.

Ste v času izobraževanja pridobili nove kompetence in znanja, ki bi vam lahko omogočila novo zaposlitev? Preverite naš iskalnik delovnih mest, morda bo kaj pravega za vas.