Trg dela in zaposlovanja se spreminja. Postaja vse bolj zapleten in zahteven. Da bi podjetja uspešno sledila tem izzivom, morajo ves čas izvajati inovativne operativne postopke in notranje politike. Ključ do uspeha so ljudje. Visoko usposobljene in motivirane ekipe, ki so na pravem mestu ob pravem času, so med najdragocenejšimi viri. Za reševanje teh potreb vam nudi Trenkwalder podporo pri kadrovskih načrtovanju, ocenjevanju regionalnih značilnosti trga dela, razpoložljivosti talentov in splošnih stroškov zaposlovanja. Naša paleta storitev storitev sega tudi na področje zagotavljanja operativne podpore v zvezi s plačami, administracijo osebja, psiholoških in drugih testiranj, upravljanja talentov in usposabljanja zaposlenih ter outplacemnta.

Obračun plač

Obračun plač

Pravočasen in točen obračun plač.

 

Strokoven in izkušen tim svetovalcev za obračun plač poskrbi za točnost izplačila ter skladnost z zakonodajo in z vsemi veljavnimi pravnimi akti, kolektivnimi pogodbami ter internimi pravilniki.

 

Predajte nam breme administrativnih nalog, povezanih z obračunom plač, in se posvetite tistemu, kar znate najbolje: realizirajte nove ideje in skrbite za rast ter razvoj podjetja. V celoti se prilagodimo potrebam in zahtevam plačnega sistema različnih podjetij v različnih dejavnostih. Obenem minimaliziramo vse kritične in tvegane dejavnike poslovanja vašega podjetja, povezane z zakonskimi in poslovnimi zahtevami v okviru obračunavanja plač. Pri vašem obračunu plač hitro najdemo tudi možnosti določenih prilagoditev, izboljšav in drugih optimizacij.

Kadrovska administracija

Prihranite čas in zadostite delovnopravni zakonodaji.

 

Prepustite skrb za celotno kadrovsko administracijo, vodenje evidenc, osebnih kadrovskih map, arhiva in osebnega spremljanja zaposlenih našim HR specialistom.

 

Za vas urejamo personalne mape (priprava in izdelava zaposlitvene dokumentacije, prijave in odjave zaposlenih …), vodimo vse kadrovske evidence (bolniške odsotnosti, izdaja sklepov za letni dopust …), poskrbimo za obveščanje o spremembah (ZRSZ, ZPIZ …) in vse, kar sodi k redni kadrovski administraciji. Pri tem nas odlikujejo natančnost, pravočasnost in strokovnost.

 

Potrebujete pomoč na področju delovnopravne zakonodaje? Z nami ste lahko brez skrbi. Svetujemo vam glede uporabe predpisov s področja delovnih razmerij, vseh vrst pogodb o zaposlitvi, aneksov in predstavitev pravic ter obveznosti iz naslova delovnega razmerja.

 

V okviru celovite kadrovsko-pravne podpore vam svetujemo tudi pri ureditvi kadrovskih evidenc, prenovi ali uvedbi zakonsko obveznih in priporočenih pravilnikov ter internih aktov, vodimo postopke in rešujemo invalidske problematike.

 

Zagotavljamo vam kakovostno svetovanje in pravno varnost.

Kadrovska administracija
Psihološka in druga testiranja

Psihološka in druga testiranja

 

Celovita ocena primernosti kandidata za delovno mesto. Učinkovit sistem razvoja kadrov in napredovanja.

 

Pomemben prispevek h končni oceni primernosti kandidata za določeno delovno mesto in organizacijsko okolje nam nudijo analize psiholoških testiranj. Gre za vpogled v osebnost posameznika in napoved njegovega obnašanja na delovnem mestu. Ugotavljamo lahko na primer, kako uspešen bo posameznik, v kakšnih razmerah bo deloval najbolje, kateri so njegovi motivacijski dejavniki in vrednostni sistem, kakšen je njegov vodstveni potencial. V okviru psihološke obravnave preko testiranja ugotavljamo osebnostne lastnosti, timske vloge, motivacijo, sposobnosti, kompetence in vedenje posameznikov.

 

Za čim boljšo opredelitev potenciala posameznika, uporabljamo več različnih psiholoških testov, čemur pravimo baterija testov. Sestava testne baterije je odvisna od tega, kakšno je delovno mesto in katere osebnostne lastnosti, sposobnosti in kompetence želimo pri posamezniku ugotoviti.

 

Celoten postopek psihološke obravnave vodi strokovnjak psiholog.

 

Psihološka obravnava kandidata zajema izvedbo testiranja, individualno ali skupinsko aplikacijo testov, vrednotenje rezultatov ter interpretacijo in opis dobljenih rezultatov tudi v obliki pisnega poročila.

Usposabljanje zaposlenih in upravljanje talentov

Podpora pri razvoju zaposlenih.

 

Delovna mesta in zahteve delodajalcev se danes hitro spreminjajo in od zaposlenih se zahteva vse več novih znanj. Trenkwalder Learning e-izobraževalna spletna platforma omogoča učinkovito usposabljanje zaposlenih ter upravljanje z znanjem organizacije in kadrov. Predstavlja celovito podporo korporativnemu e-izobraževanju, ki je prilagojeno potrebam posameznega podjetja in posameznega zaposlenega. Platforma je vedno dostopna - kjerkoli in kadarkoli. Izobraževanje poteka skladno s potrebami po znanjih za posamezna delovna mesta v posameznih podjetjih.

 

Trenkwalder Learning platforma vsebuje kakovostna e-gradiva, ki se stalno dopolnjujejo z novimi tečaji in aktualnimi vsebinami.

 

Nudimo številne možnosti izbire, hitro posredovanje novih znanj, nadzor nad znanjem in kompetencami zaposlenih v vsakem trenutku, spremljanje razvoja zaposlenih ter možnosti osebnostnega razvoja.

Usposabljanje zaposlenih in upravljanje talentov

Marketinške kampanje za grajenje blagovne znamke delodajalca

Naj za vašo skrb in trud pri vzpostavljanju dobrih delovnih razmer za zaposlene izvedo tudi drugi.

 

Ne spreglejte pomena grajenja blagovne znamke delodajalca oz. Employer Brandinga za širšo javnost. Ste v podjetju vzpostavili dobre delovne razmere in so vaši zaposleni zadovoljni? Z našo pomočjo bo vaš dober glas segel tudi v deveto vas. Izkušen tim kadrovsko-marketinških strokovnjakov vam bo pomagal pri tem, kako postaviti vašo blagovno znamko delodajalca v ospredje. V sodelovanju z vami pripravimo oglaševalsko strategijo na digitalnih medijih. Naredimo poslikavo trenutnega stanja in vam podamo predloge za izboljšave, prilagojene za vaše podjetje. Pomagamo vam seveda tudi pri njihovi izvedbi.

 

S prepoznavno blagovno znamko delodajalca boste v prihodnje lažje pridobili nov kader, bolj uspešno zadržali obstoječe zaposlene in obenem izboljšali svoj ugled zaposlovalca v družbi. Iskalci zaposlitve se pri izbiri podjetja oziroma svojega bodočega delodajalca odločajo na podlagi različnih kriterijev. Vedno pomembnejši kriteriji postajajo počutje zaposlenih na delovnem mestu, prilagodljivost delodajalca, dodatne ugodnosti, ki jih imajo zaposleni ter tudi ugled delodajalca v družbi. S pomočjo naših skupnih aktivnosti za grajanje blagovne znamke delodajalca bodo iskalci zaposlitve lahko izvedeli iz prve roke, kako dobro je biti zaposlen v vašem podjetju.

 

Izboljšajte svoj ugled zaposlovalca z našo strokovno podporo.

Outplacement

Skrb za zaposlene tudi v času reorganizacij in odpuščanj.

 

V današnjem dinamičnem poslovnem okolju je podjetje primorano sprejeti tudi odločitve, povezane z zmanjševanjem števila zaposlenih, reorganizacijo ali prestrukturiranjem. Ob vključitvi odpuščenega delavca v proces outplacement programa (program prezaposlovanja) pokažete, da vam je mar za zaposlene in za njihovo prihodnost.


Naši individualni in skupinski večmesečni outplacement programi, ki jih vodijo psihologi in strokovni sodelavci, prinašajo številne prednosti tako za posameznike v karierni tranziciji, kot tudi za podjetje.


Zaposlenim v fazi odpuščanja nudimo podporo, jim svetujemo in jih vzpodbujamo na njihovi poti do nove zaposlitve.


Z vnovično aktivacijo na trg dela, aktivnim spoznavanjem lastnih prednosti in kompetenc, opredelitvijo kariernih možnosti ter sodobnimi metodami iskanja nove zaposlitve, posamezniku s pomočjo ciljnega coachinga olajšamo dostop do novih zaposlitvenih priložnosti.

 

V okviru outplacement programa veliko pridobi tudi vaše podjetje, saj z njim zmanjšate negativne učinke odpuščanja, pridobite strokovno podporo pri reorganizaciji in upravljanju s človeškimi viri ter ohranite svoj ugled kot delodajalec.

Outplacement