Vse na enem mestu. Celovito kadrovsko podporo vašemu podjetju najdete v sklopu naših drugih storitev. Ohranite zaposlene ves čas v koraku s časom preko usposabljanj in izobraževanj.

 

Vaš poslovni proces naj z našo pomočjo poteka brez zapletov. Naši strokovnjaki bodo poskrbeli za pravilno vodenje kadrovskih in izobraževalnih projektov, za pripadajočo dokumentacijo in za učinkovito izvedbo. Pomagali vam bodo pri vzdrževanju želene organizacijske klime in vam svetovali, kako izboljšati odnose in produktivnost zaposlenih.

Storitve oglaševanja

Prihranite čas in stroške za marketinško in vsebinsko učinkovito oglaševanje delovnih mest.

 

Doseganje in privabljanje najprimernejših kandidatov zahteva pripravo vsebinsko učinkovitega oglasa in njegovo objavo na vseh relevantnih kanalih. To pa terja stroške, čas, kreativnost in poglobljeno razumevanje ciljne skupine.  

 

Prepustite skrb za oblikovanje in objavo oglasa, ki bo učinkovito nagovarjal vašo ciljno skupino, našemu izkušenemu timu strokovnjakov za iskanje in selekcijo. Mi poskrbimo za optimalno pridobivanje kandidatov s promocijo oglasa na vseh naših kanalih, partnerskih zaposlitvenih portalih in relevantnih družbenih omrežjih. Razbremenjeni boste tudi administrativnega dela, saj poskrbimo za vse: zbiranje prijav, pošiljanje zakonsko zahtevanih odgovorov kandidatom, pridobivanje manjkajočih podatkov in dokazil ter preverjanje referenc.

 

Zagotovimo vam delovanje v zakonskih okvirjih in hkrati prispevamo k nadgradnji vašega ugleda delodajalca. Razbremenite svoj terminski koledar in si odprite prostor za pomembe odločitve.  

Storitve oglaševanja
Direktno iskanje (Headhunting)

Direktno iskanje (Headhunting)

Poiščemo najustreznejšega kandidata za vaše potrebe.

 

Vse se začne z razumevanjem vaših želja in potreb, saj je dobro poznavanje naročnika in delovnega mesta ključno za nagovarjanje najprimernejših kandidatov. Sledi poglobljeno iskanje kandidatov, ki najbolj ustrezajo vašemu podjetju, ter diskretna navezava stika z njimi. Predstavimo jim zaposlitveno priložnost in bistvene značilnosti prostega delovnega mesta.  

 

Pri kandidatih preverjamo interes in motivacijo za zamenjavo zaposlitve ter jih z usmerjenim pogovorom motiviramo, da postanejo del vašega tima. Naša storitev direktnega iskanja (ang. Headhunting) vam omogoča optimalno pridobivanje kandidatov iz želene cilje skupine in predstavitev le tistih kandidatov, ki so najbolj ustrezni za vas.

 

Kot naročnik s tem pridobite čas in prostor, ki sta nujna za sprejemanje pomembnih odločitev, mi pa vam priskrbimo optimalne kandidate za vaše potrebe. Ob tem sta načeli diskretnost in zaupnost vselej naši ključni vodili tako pri naročnikih, kot pri kandidatih.

Raziskave trga dela

Pomagamo vam do strateških HR odločitev.

 

Predhodno dobro poznavanje konkurence, realnega stanja na trgu dela in sprememb na področju delovnih pogojev v vaši dejavnosti, so predpogoji za uspešno poslovanje, zadovoljne zaposlene in izboljšanje vaše poslovne storilnosti.  

 

S strokovno opravljeno raziskavo trga dela v izbrani dejavnosti in na specifičnih področjih dela boste lahko opolnomočeno sprejemali kadrovske in poslovne odločitve.

 

Za vas lahko naredimo pregled stanja trga dela in podjetij pri čemer primerjamo višine in spremembe plač, bonite, delovne pogoje in druge relevantne podatke za izbrano dejavnost, geografsko področje in specifična delovna mesta. Izkušnje imamo z izvajanjem raziskav trga tako na lokalni kot tudi mednarodni ravni.

 

Zaupajte nam svoje potrebe in z vami bomo opredelili področje analize, poskrbeli za vzorčenje in pripravili poročilo oz. realno odslikavo stanja. Sprejemanje odločitev je veliko lažje, če ste opremljeni s pravimi podatki.

Raziskave trga dela
Zunanje izvajanje poslovnih procesov

Zunanje izvajanje poslovnih procesov

Vaš pravi partner na področju dela - danes in v prihodnje.  

 

Zaposleni so najdragocenejši vir vsakega podjetja. Ob tem pa se zavedamo, da je iskanje, privabljanje in ohranjanje ustreznega ter motiviranega kadra vse bolj kompleksno, terja veliko znanja, izkušenj in dobro poznavanje najučinkovitejših pristopov.

 

Zunanje izvajanje poslovnih procesov, od iskanja, selekcije in izbora, do razvoja kadra in različnih drugih kadrovskih postopkov, je eno izmed naših temeljnih in specializiranih področij delovanja. Z našo pomočjo naši partnerji beležijo povečano učinkovitost pri pridobivanju kandidatov. Podjetja so bolj zadovoljna z izbiro bodočih zaposlenih, ti pa se bolje ujemajo s svojim novim kolektivom. Vselej stremimo k iskanju določene skladnosti med potrebami in željami tako posameznika, kot tudi podjetja.

 

Tudi vi se pridružite mnogim zadovoljnim podjetjem, ki so skrb za različna kadrovska področja prepustila našemu izkušenemu timu strokovnjakov.