Odpiramo vrata za življenje in delo v Sloveniji.

 

Državljani EU lahko prosto dostopate na trg dela katerekoli države Evropske unije, tudi Slovenije (zaposleni pri delodajalcu ali kot samozaposlena oseba). Državljani drugih držav, ki želite delati v Sloveniji, pa morate pridobiti enotno dovoljenje za prebivanje in delo. Vaš prvi korak do zaposlitve v Sloveniji je, da si poiščete delodajalca. Pri tem vam lahko pomagamo tudi mi.

Tujci v Sloveniji

V Trenkwalderju nudimo široko izbiro delovnih mest iskalcem zaposlitve, tujim državljanom pa odpiramo vrata do uglednih podjetij, ki poslujejo na slovenskem trgu.

 

Kot kadrovsko podjetje z dolgoletno tradicijo v Sloveniji sodelujemo z mnogimi podjetji različnih velikosti in dejavnosti. Smo del mednarodne Skupine Trenkwalder, ki je prisotna v kar 14-ih državah, zato imamo vpeljane procese in načine sodelovanja med državami, zato vsi postopki zaposlitve potekajo hitro in utečeno.

 

Preverite zaposlitvene priložnosti

  

Imate vprašanje o zaposlitvenem postopku? Pokličite svetovalko za kadre, odgovorno za zaposlovanje tujih državljanov, na telefonsko številko +386 (0) 3 42 56 392.

FAQ za tujce

Sem državljan BiH ali Srbije. Kako lahko pridobim delovno dovoljenje? 

Če se želite zaposliti v Sloveniji, je prvi korak, da poiščete delodajalca. Ko dobite delodajalca, ki vas je pripravljen zaposliti, lahko oddate vlogo za izdajo delovnega dovoljenja. Na Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije izdajajo delovna dovoljenja na centralni lokaciji v Ljubljani, kjer je tudi možnost osebne oddaje vlog.

 

Enako velja tudi za vse državljane držav, ki niso članice Evropske Unije.

Kaj je enotno delovno dovoljenje in kako ga pridobim?

Enotno delovno dovoljenje omogoča vstop v našo državo ter bivanje, zaposlitev in delo v Sloveniji po načelu: vse na enem mestu. Vlogo za enotno delovno dovoljenje se odda na upravni enoti ali na diplomatsko-konzularnem predstavništvu v matični državi.

Kakšen je postopek pridobivanja delovnega dovoljenja za državljane BiH? 

Kot državljan BiH za zaposlitev v Sloveniji, morate biti kandidat/brezposelna oseba, prijavljena pri Zavodu za zaposlovanje v BiH. Tam so objavljena prosta delovna mesta slovenskih delodajalcev, ki nameravajo zaposliti delavce iz BiH in za katera na Zavodu za zaposlovanje Repubilike Slovenije v svojih evidencah nimajo ustreznih kandidatov.

 

Če boste glede na svoje izkušnje, izobrazbo in interes delodajalca izpolnjevali razpisane pogoje, se boste uvrstili na seznam predlaganih kandidatov. Glede na željo delodajalca boste bodisi povabljeni na razgovor bodisi bo izbor narejen le na podlagi življenjepisa. Če vas bo delodajalec izbral na podlagi zaposlitvenega razgovora, boste pogodbo o zaposlitvi lahko podpisali takoj, drugače pa jo bo delodajalec poslal Zavodu za zaposlovanje v BiH, kjer jo boste podpisali. Pogodba o zaposlitvi mora biti sklenjena za dobo najmanj enega leta. Agencija za delo in zaposlovanje BiH sklenjeno pogodbo skupaj s potrebno dokumentacijo pošlje delodajalcu in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. Delodajalec vloži vlogo za izdajo dovoljenja pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje na obrazcu TUJ-BIH-1, Priloga 2.

Kaj je dovoljenje za prebivanje in kako ga pridobim?

Dovoljenje za prebivanje vam omogoča, da pridobite dovoljenje za bivanje, kot tudi dovoljenje za vstop v državo.

Če dovoljenje za začasno prebivanje pridobivate prvič, zaprosite zanj na katerem koli diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini  – izdano vam bo prvo dovoljenje za začasno prebivanje.

Kakšna je razlika med enotnim delovnim dovoljenjem in dovoljenje za prebivanje? 

Dovoljenje za prebivanje pomeni dovoljenje za vstop v Republiko Slovenijo in bivanje za določen čas ter za določen namen ali prebivanje za nedoločen čas. Enotno delovno dovoljenje pa vam omogoča zaposlitev v Republiki Sloveniji in ga mora za vas pridobiti delodajalec.

Imam pridobljeno dovoljenje za prebivanje. Ali se lahko zaposlim?

V primeru, da imate dovoljenje za prebivanje, morate pridobiti še informativni list oz. enotno delovno dovoljenje. Na podlagi informativnega lista vam bo pristojna upravna enota Republike Slovenje izdala novo kartico, na kateri bo pripisana pravica do dela.

Imam pridobljeno delovno dovoljenje. Ali lahko tudi moji družinski člani živijo in delajo v Sloveniji?

Če v Sloveniji prebivate dovolj časa in imate izdano dovoljenje za začasno prebivanje za eno leto ali imate veljavno dovoljenje za stalno prebivanje, lahko združite svojo družino. Družinski člani si morajo za delo poiskati delodajalce, ki bodo zanje vložili vlogo za enotno delovno dovoljenje.

Kdaj pridobim pravico do prostega dostopa na trg dela in kaj to pomeni? 

Pravica do prostega dostopa na trg dela pomeni, da tujci lahko v Sloveniji delate, se zaposlite ali samozaposlite brez soglasja k enotnemu delovnemu dovoljenju, modri karti EU ali brez dovoljenja za sezonsko delo, razen če mednarodna pogodba, ki zavezuje Slovenijo, ne določa drugače. Preberite več o prostem dostopu na trg dela >> 

Do katerih pravic sem upravičen kot zaposleni v Sloveniji? 

Kot zaposleni v Sloveniji imate popolno pravno in socialno varnost, ki vam jo zagotavlja delodajalec. Delodajalec vam mora zagotoviti delo, za katerega sta se v pogodbi o zaposlitvi dogovorila, omogočiti vam mora varne delovne razmere ter spoštovati Zakon o delovnih razmerjih Republike Slovenije. 

Ali mi je delodajalec dolžan nuditi prebivališče? 

Delodajalci so dolžni zagotoviti minimalne bivanjske in higienske standarde.

Ali me lahko zaposli Trenkwalder kot kadrovsko podjetje, če še nimam enotnega delovnega dovoljenja? 

Podjetje Trenkwalder vas ne more zaposliti brez delovnega dovoljenja. Kot kadrovsko podjetje oz. delodajalec za zagotavljanje dela delavcev dela drugim uporabniku ne moremo pridobivati delovnega dovoljenja in zaposlovati brez tega.

V Slovenijo sem prišel na podlagi združitve družinskega člana. Ali se lahko zaposlim?

Lahko se zaposlite le na podlagi pridobljenega informativnega lista, ki ga izdajo na Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije.

Kako dolgo traja postopek pridobivanja delovnega dovoljenja?

Približno 3 mesece.