20.01.2020

Sorodne oznake Blog

Kompetence prihodnosti – jih že imate?

Hiter razvoj tehnologij, novi poklici in nenehno spreminjajoč trg dela so zagotovo že danes izzivi na področju dela in zaposlovanja. Ti izzivi so tudi kadrovsko organizacijski izzivi za prihodnost. Obenem se podjetja ne morejo uspešno digitalizirati, če jih primanjkuje usposobljenega kadra. Kljub vse večji digitalizaciji ter tudi večji avtomatizaciji in robotizaciji, posameznik še vedno ostaja ključna vrednost podjetja.

Kompetence prihodnosti – jih že imate?

Dejstvo je, da je podjetje močno lahko toliko, kot so močni oziroma kompetentni njegovi zaposleni. Podjetja zato od vsakega izmed nas zahtevajo, da se nenehno aktivno prilagajamo spremembam in pridobimo ter začnemo uporabljati veščine, ki jih do sedaj še nismo. Morda pomembne kompetence že imamo razvite, vendar smo jih do sedaj uporabljali v drugačnem kontekstu. Določena znanja pa moramo na primer šele na novo osvojiti oziroma jih pridobiti če želimo ostati konkurenčni na trgu dela (npr. se naučiti novega tujega jezika). 

  

Poleg znanj, ki se nanašajo na digitalno tehnologijo, med kompetence prihodnosti uvrščamo tudi t.i. ‘mehke veščine‘ (ang. ‘soft skills’). Naš način komuniciranja in odzivanja na okolje bo v prihodnje odtehtal več kot marsikatero konkretno specifično znanje. Naš odnos do stvari, odnos do ljudi in odnos do okolja ter naša motiviranost, koliko smo se pripravljeni učiti novih veščin, bo velikokrat zelo pomemben dejavnik pri odločitvi delodajalca o naši zaposlitvi, o prevzemanju novih odgovornosti in o napredovanju. 

Top 5 kompetenc prihodnosti:

 

1. Digitalna pismenost:

 

Pomeni razumevanje delovanja digitalnih tehnologij, sposobnost spremljanja in prilagajanja njihovemu razvoju. Prehod iz papirnatega v brezpapirno poslovanje v podjetju pomeni veliko spremembo, saj se morajo zaposleni naučiti uporabljati nove računalniške programe oz. aplikacije, spoznavati morajo torej stalno nove računalniške sisteme. 

Kompetence prihodnosti – jih že imate?

Pomembno je tudi znati upravljati z množico dostopnih podatkov ter iz njih izluščiti bistvo. Z uporabo metod analize velikih količin podatkov in strojnega učenja se skuša razumeti, izboljšati in razvijati produkte in storitve. V proizvodnjah in logističnih podjetjih si že danes prizadevajo avtomatizirati in robotizirati določene procese, še vedno pa bodo potrebni zaposleni, ki bodo te procese upravljali. Ravno ti posamezniki bodo morali biti opremljeni z dodatnim strokovno digitalnim znanjem.

Kompetence prihodnosti – jih že imate?

2. Sprejemanje izzivov:

 

In soočanje z njimi. Delodajalci stremijo k ljudem, ki si upajo sprejeti nove izzive. Pa naj bo to učenje novega jezika, prehod na drug računalniški progam ali zamenjava področja dela. Naj vas ne bo strah sprejemati nove izzive – pogum vam bo prihodnje še kako dobro služil!

3. Kritično mišljenje in sprejemanje odločitev:

 

Ste se do sedaj radi izogibali odgovornosti in o svojem delu niste razmišljali refleksivno? Niste nikoli analizirali lastno opravljanje svojih del in nalog? V prihodnje poskusite to spremeniti. Tudi če svoje delo opravljate uspešno, premislite, kako bi lahko še dodatno izboljšali svojo učinkovitost. Kritično mišljenje in analiziranje prideta še posebej do izraza, ko se kaj zalomi. Takrat kritično premislite o vseh korakih, ki ste jih do takrat naredili, in sprejmite odgovornost, če ugotovite, da je napaka ali možnost izboljšave na vaši strani. S tem boste dokazali nadrejenemu, da se zavedate odgovornosti svojega dela, da znate zaznati lastne napake, jih tudi popraviti in da z vsem tem izboljšujete svojo učinkovitost na delovnem mestu.

Kompetence prihodnosti – jih že imate?
Kompetence prihodnosti – jih že imate?

4. Socialna inteligenca in sprejemanje drugih kultur:

 

Ste dobri v zaznavanju neverbalnih znakov v komunikaciji? Vam že ton glasu sodelavca pove, v čem bo bistven poudarek pri pogovoru? Odlično. S tem, ko znate zaznati neverbalne znake v komunikaciji z drugimi, ste že na pol poti. Drugo polovico predstavlja vaše lastno komuniciranje z okoljem. Prava izbira besed, tona glasu, tudi trenutka, ki ga izberete, da nekaj poveste, lahko dvigne vašo učinkovitost. Empatija in sprejemanje različnosti vam bosta pomagala tudi pri medsebojnih odnosih s sodelavci. 

Globalizacija, ki je poskrbela, da lahko dnevno komuniciramo z ljudmi iz drugih držav in okolij, pa od vas zahteva že vse našteto in dodaja k temu še razumevanje drugih kultur. V prihodnje si lahko obetamo le še več sodelovanja s posamezniki iz različnih držav in kultur, iz različnih delov sveta, ki govorijo drugačen jezik, drugače interpretirajo informacije in imajo lahko tudi nekoliko drugačen pogled na svet. Tega ne smete sprejemati z odporom, ampak skušajte na to gledati kot na obogatitev. Strpnost nam lahko le koristi.

5. Kreativnost in inovativnost:

 

Ste polni novih idej? Hitro najdete rešitev? Poskrbite, da bo tako tudi ostalo. Nove ideje skrbijo za dinamiko na delovnem mestu in tudi v podjetju. Preko njih se podjetje razvija in raste. Če že danes dobite novo idejo, pohitite in jo prenesite nadrejenemu ali sodelavcem. Morda ravno vaše razmišljanje sproži spremembe. Seveda pri tem velja, da poskusite razmišljati tudi izven ustaljenih okvirjev in morda idejo tudi predstavite v tem duhu. Naj vas zavrnitev ne odvrne in potre. Pretehtajte povratne informacije in razmislite, kako jih uporabiti.

Kompetence prihodnosti – jih že imate?
Kompetence prihodnosti – jih že imate?

6. Aktivno razreševanje težav:

 

Verjamete, da za vsako težava obstaja rešitev? Stremenje k razreševanju nastalih težav, namesto preobširnega ukvarjanja z njimi, postaja vse pomembnejše. Nadrejeni vedno bolj spodbujajo svoje sodelavce, naj se ukvarjajo predvsem z iskanjem rešitev in ne s pretiranim analiziranjem težav. Takšna naravnanost vam bo pomagala k pozitivnejšemu odnosu do dela. Poleg tega boste razvijali tudi druge kompetence, saj iskanje rešitev mnogokrat zahteva veliko mero kreativnosti, kritičnega mišljenja, sprejemanja novih izzivov in odgovornosti. Zato ob naslednji oviri ne razmišljajte, kako visoka je, ampak kako jo boste premostili.

Tehnološki razvoj zahteva drugačne veščine, kot jih imajo današnji zaposleni. To zna biti velika težava za tiste zaposlene, ki utegnejo zaradi tega izgubiti službo. Predstavlja pa lahko to tudi za podjetja velik nepremostljiv dejavnik, zaradi katerega bodo nekatera podjetja zelo verjetno primorana tudi odpuščati delavce ter iskati in zaposlovati nov kader. Kajti le z usposobljenimi zaposlenimi, ki izkazujejo primerne in prave kompetence, si bodo lahko podjetja zagotovila obstanek na močno konkurenčnih trgih.

Bodite pripravljeni in delujte preventivno. Z dodatnimi usposabljanji torej čim prej pridobite kompetence prihodnosti in si zagotovite mehkejši prehod v novo tehnološko dobo. Že danes pa prevrite, kako zaželen je vaš poklic.