01.08.2022

Sorodne oznake Blog

Osvežite si kariero

V sodobnem času postaja vedno bolj pogosta praksa, da zaposleni na vsake 3- 5 let zamenjajo delodajalca. Razlogi za menjajo so lahko različni, od želje po napredovanju in novih izzivih, do želje po boljših odnosih, novem znanju, boljši plači, ipd. Kaj bi vas spodbudilo k menjavi službe?

Praksa starejših generacij, ki so večino življenja delale v enem samem podjetju, je že postala del zgodovine. Nenehno hrepenenje po novih dosežkih ali boljšemu počutju ter zadovoljstvu na delovnem mestu, danes delovno aktivno prebivalstvo žene k bolj pogostim menjavam zaposlitve. K temu je trenutno zelo naklonjena tudi gospodarska situacija v Sloveniji in tudi širše v Evropi, z odpiranjem številnih prostih delovnih mest. Med najbolj iskane kadre spadajo tehnično in naravoslovno izobraženi posamezniki, ki si zato na trgu dela lažje privoščijo posebno izbirčnost pri iskanju novega delodajalca.

Zakaj menjati službo?

Razlogi za slednje so lahko zelo različni. Od višjega plačila, do želje po napredovanju. Mnogo je tudi oseb, ki se v trenutnem kolektivu ne počutijo sprejete, cenjene in jim slabi odnosi s sodelavci grenijo delovnik. Tudi to je tehten razlog za iskanje boljših ali novih poklicnih priložnosti. Najdemo tudi posameznike, ki so zadovoljni v kolektivu, imajo dobro plačo in številne druge ugodnosti, vendar se kljub temu odločijo za menjavo zaposlitve. V tem primeru gre dostikrat za pomanjkanje izzivov na delovnem mestu in s tem povezano pomanjkanje samo izpolnjevanja ali zadovoljstva na delovnem mestu.

 

Eden od razlogov za menjavo službe v zadnjih letih je tudi želja po možnosti dela na daljavo, kar pa ne omogočajo vsa delovna mesta in podjetja.

Kako se lotiti menjave službe?

Ugotovili ste, da si želite menjati službo. To je velik korak. Kaj pa zdaj?


Najprej je potrebno ugotoviti, kaj si želite v prihodnosti početi; enako delo ali nekaj drugačnega. Na ta način boste lahko na različnih zaposlitvenih straneh lažje ohranili fokus, katera delovna mesta si ogledovati. Razmislite tudi, kaj si želite na novem delovnem mestu: je to boljša plača, več bonitet za zaposlene, zahtevnejše delo ali prijetnejši odnosi, morda dober vodja. Tudi to so kriteriji, ki so izrednega pomena pri iskanju nove zaposlitve.


Prosta delovna mesta iščite tako na zaposlitvenih portalih kot na spletnih straneh kadrovskih podjetij. Le tako boste lahko dobili celotno sliko vseh možnosti na trgu dela.

Tudi kadrovska podjetja ponujajo številne zaposlitvene priložnosti, tako za proizvodna dela, kot tudi za bolj specializirane strokovne poklice kot so inženirji, strojniki, programerji ipd. Zaposlitev preko kadrovske agencije pa vam bo omogočila tudi številne prednosti.

Kako se pripraviti na razgovor?

Pri prijavi na izbrana delovna mesta poskrbite, da priložite izpiljen življenjepis in vse potrebne informacije in dokumente, ki jih podjetje zahteva. Na razgovor se dobro pripravite: ''pogooglajte'' podjetje, natančno poglejte, kaj vse bo delovno mesto zahtevalo od vas, preverite, kako boste prišli na lokacijo razgovora in kje lahko parkirate. Vse to so detajli, s katerimi boste na razgovor prišli samozavestnejši in lažje postavljali vprašanja sogovorniku o vam pomembnih stvareh.

 

Ob zaposlitvi pri novem delodajalcu dajte vse od sebe. S tem se boste potrdili tako sebi kot svojemu novemu timu. Dokazali si boste, da je bila menjava zaposlitve dobra odločitev, vaši novi sodelavci pa vas bodo bolj cenili in podprli odločitev o vaši izbiri.

Kaj lahko storijo delodajalci za ohranjanje kadra in zadovoljstvo zaposlenih?

 

Številna podjetja se spopadajo s pomanjkanjem ustreznega kadra. V določenih primerih bi že dvig plač uspel zadržati določen delež zaposlenih. V drugih primerih pa je situacija bolj zapletena. Izboljšanje odnosov in z njimi povezanega vzdušja na delovnem mestu ni lahek in hitro dosegljiv cilj. Enako velja za možnost napredovanja, saj je slednje dostikrat povezano s sistematizacijo delovnih mest. V vseh primerih je potrebno sodelovanje vodstva, sicer pa je vedno bistveno tudi aktivno sodelovanje vseh preostalih vpletenih. Veliko pa lahko že vodje timov naredijo za tiste, ki jim manjka izzivov. S pravočasnim zaznavanjem lahko vodja takšni osebi dodeli bolj zahtevne naloge ali pa se s svojimi nadrejenimi pogovori o možnosti napredovanja te osebe.