21.04.2022

Sorodne oznake Novice

Zaposlitvene priložnosti | Job opportunities

Zaposlitvene priložnosti za osebe iz tujine s priznano začasno zaščito | Employment opportunities for persons from abroad with recognized temporary protection

Dobrodošli v Sloveniji!

Ob prihodu v tujo državo ste se primorani seznaniti s tujim jezikom in premagati številne birokratske ovire. Trenkwalder vam želi pri tem stati ob strani in vam pomagati.

 

Welcome to Slovenia!

Now you must find your way around in a foreign country, familiarize yourself with a foreign language and additionally overcome many bureaucratic hurdles. We at Trenkwalder would like to help you with this!

Naše storitve lahko uporabljate brezplačno.

 

Kot agencija za zaposlovanje, ki deluje v Srednji in Vzhodni Evropi, smo vešči komunikacije v angleškem jeziku in nudimo širok nabor delovnih mest za skoraj vse poklicne skupine.

 

 

There will be no costs for you.


You can use our services at any time free of charge. As a job agency operating throughout Europe, we speak English and offer jobs for almost all occupational groups.

Z našo pomočjo najdete zaposlitev.


Kot strokovnjaki na področju iskanja kadra in zaposlovanja z več kot 20 letnimi izkušnjami v Sloveniji, vam omogočamo hiter in preprost dostop do delodajalcev.

 

Tukaj smo za vas:

  • ena prijava – veliko zaposlitvenih možnosti
  • hitreje do prave službe
  • odprta vrata do vrhunskih podjetij
  • redno delovno razmerje
  • redna in natančna plačila

 

 

Find a job with our help.

 

As experts in the field of staff search and employment with more than 20 years of experience in Slovenia, we provide you with quick and easy access to employers.

 

We are here for you:

  • one application - many job opportunities
  •  faster way to the right job
  • open doors to top companies
  • regular employment
  • regular and accurate payments

O Trenkwalderju


Trenkwalder Skupina je eno vodilnih mednarodnih podjetij za opravljanje storitev na področju zaposlovanja in kadrovskega svetovanja v Srednji in Vzhodni Evropi. Prisotni smo v 14 evropskih državah, kjer povezujemo ljudi in podjetja že več kot 30 let.

 

Dovoljenje


S strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti imamo pridobljeno dovoljenje za opravljanje dejavnosti zaposlovanja - smo delodajalec za zagotavljanje dela delavcev drugemu uporabniku.

 

About Trenkwalder


Trenkwalder Group is one of the leading HR service providers in Central and Eastern Europe and is represented in 14 European countries. With more than 30 years of experience, we help connect people and companies.

 

Permission


We have obtained a permit from the Ministry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities to perform the activities of an employer to provide work to other users.

Vpis v bazo kandidatov


Vpišite se v našo bazo kandidatov in obvestili vas bomo o primernih delovnih mestih za vas.

 

The database of candidates


Subscribe to our database of candidates and they will inform you about suitable jobs for you.

 

Prosta delovna mesta


Poglejte si seznam prostih delovnih mest, primernih tudi za osebe z začasno mednarodno zaščito.

 

 

Our jobs


See the list of vacancies, also suitable for persons with temporary international protection.

 

Pomembne informacije/ Important information

 

Uradna stran Vlade Republike Slovenije za pomoč ukrajinskim beguncem

Official site of the Government of the Republic of Slovenia for Assistance to Ukrainian Refugees

 

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje: informacije za begunce iz Ukrajine

Employment Service of Slovenia: information for refugees from Ukraine

 

Diplomatsko predstavništvo Republike Ukrajine v republiki Sloveniji

Embassy of Ukraine in the Republic of Slovenia

 

Klicni center za pomoč osebam iz Ukrajine

Klici iz Slovenije: 080 41 42

Klici iz tujine: +386 1 478 75 30

Številki sta dosegljivi vsak dan od ponedeljka do nedelje med 8.00 in 18.00 uro

 

Call center to help people from Ukraine

Calls from Slovenia: 080 41 42
Calls from abroad: +386 1 478 75 30
The numbers are available every day from Monday to Sunday between 8.00 and 18.00