FAQ

Je res, da agencijski delavec ni enako plačan kot ostali zaposleni v podjetju?

Zaposleni, ki so v določeno podjetje na delo napoteni prek Trenkwalderja, prejemajo redna in natančna v naprej dogovorjena plačila. Višina pogodbeno določene plače je enaka kot pri sodelavcih, ki so zaposleni direktno v podjetju in opravljajo delo na istem delovnem mestu. Prav tako zaposlenim pripadajo nadomestila za prehrano, prevoz, regres in druge ugodnosti, v skladu s kolektivno pogodbo in drugo veljavno zakonodajo.

Se lahko prek kadrovskega podjetja zaposlim za nedoločen čas?

Trenkwalder omogoča različne možnosti in načine zaposlitve. Tudi za nedoločen čas! Če ste zaposleni prek Trenkwalderja za nedoločen čas, ste v pravicah in dolžnostih enaki osebi, ki je zaposlena za nedoločen čas pri istem podjetju (pri uporabniku kadrovskih storitev).

Ali ima agencijski delavec manj pravic od zaposlenih direktno v podjetju?

Zaposleni prek Trenkwalderja so popolnoma izenačeni z vsemi tistimi, ki so neposredno zaposleni v podjetju na enakem delovnem mestu. Odmera števila dni dopusta poteka po enakih kriterijih in pravilih, enak je čas za počitek, enak je delovni čas, na isti dan prejmejo izplačano plačo, ipd. Pri Trenkwalderju sodelujemo s podjetji, ki spoštujejo zakonodajo. V primeru morebitnih nepravilnosti stojimo zaposlenim ob strani in ukrepamo tako, da se nepravilnost odpravi.

Zakaj kandidati ob prijavi na delovno mesto ne izvejo, za katero podjetje gre?

Razlog za to je skrb za zaščito in diskretnost partnerskih podjetij, s katerimi sodelujemo, ter spoštovanje njihovih internih pravil in politik. Kandidati ob prvem osebnem stiku s Trenkwalder svetovalcem za kadre zvedo, za katero podjetje smo razpisali prosto delovno mesto.

Kaj pomeni za zaposlenega, da je zaposlen preko agencije?

Kot naši zaposleni imate možnost spoznavanja različnih podjetij v okviru enega formalnega delodajalca – Trenkwalderja. Brez zapletov lahko menjate delovno mesto, pri tem pa ohranite varnost redne zaposlitve. Agencija za zaposlovanje je s pravnega vidika delodajalec za zagotavljanje dela delavcev drugemu uporabniku, zato ima zaposleni enake pravice in obveznosti v okviru tovrstnega delovnega razmerja, kot če bi bil zaposlen direktno pri podjetju (pri uporabniku kadrovskih storitev).

Kako je z izplačilom regresa?

Regres je izplačilo, ki ga mora delodajalec (velja tudi za kadrovske agencije) plačati zaposlenim po Zakonu o delovnih razmerjih. Pravico do regresa zaposleni pridobi s pridobitvijo pravice do letnega dopusta. Regres mora biti izplačan v denarju, če ni s kolektivno pogodbo dejavnosti določeno drugače. Izplačan mora biti najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta.