Bistvo našega poslovanja je še danes zagotavljanje delovne sile drugim delodajalcem/uporabnikom in iskanje ter selekcija kadra. Če želimo biti kar najbolje pripravljeni na prihodnost, moramo ves čas prilagajati svojo strategijo k ponujanju celovitih storitev za vse vrste kadra in ob tem ustrezno prilagajati nabor storitev. Naša celovita ponudba storitev temelji na treh stebrih: 

Staffing (zagotavljanje delovne sile uporabnikom ter selekcija in izbor kadra), kadrovske (HR) storitve in Outsourcing poslovnih procesov (BPO).

 

 

Selekcija in posredovanje
(zagotavljanje ustreznih kadrov)

Zagotavljanje osebja:

 • Zagotavljanje delovne sile drugemu delodajalcu
 • Posredovanje osebja

Usposobljenost:

 • Kvalificirani delavci
 • Strokovnjaki in profesionalci

 

 

 

 

Kadrovske storitve
(kadrovanje in svetovanje)

Kadrovske storitve:

 • Obračunavanje plač
 • Učenje in usposabljanje
 • Upravljanje talentov (Talentsoft)
 • Upravljanje kompetenc (KODE)
 • Recruitment Process Outsourcing (RPO)
 • Outplacement

Svetovanje:

 • Strateško načrtovanje kolektiva
 • Analize trga delovne sile in premestitve

 

BPO
(Outsourcing poslovnih procesov)
 • Storitve ob proizvodnji
 • Logistika in transport znotraj podjetja
 • Komisioniranje in pakiranje
 • Inventure in popisi zalog
 • Nadzor kakovosti in sortiranje

 

 

 

 

 

Selekcija in posredovanje

Področje zagotavljanja kadrov vključuje vse aktivnosti, pri katerih svojim poslovnim partnerjem zagotavljamo ustrezen kader. Pod te storitve spada klasičen najem delovne sile in zagotavljanje kadra večini poslovnih dejavnosti.

V prihodnosti bomo še dodatno okrepili zagotavljanje in posredovanje (visoko) kvalificiranih kadrov. Za izpolnjevanje pričakovanj podjetij in kandidatov je danes potrebno postopke v zvezi z najemom, iskanjem in zagotavljanjem delovne sile, voditi digitalno.

Kadrovske storitve

Kadrovske storitve vključujejo storitve: obračun plač, učenje in usposabljanje, upravljanje talentov (Talentsoft), ocenjevanje kandidatov oz. zaposlenih (KODE), Recruitment Process Outsourcing (RPO) in Outplacement.

Ukrepi za izobraževanje in dodatno izobraževanje so namenjeni zaposlenim pri naših poslovnih partnerjih (»Trenkwalder Learning«) in tudi našim lastnim notranjim in zunanjim sodelavcem (»Trenkwalder Academy«).

Naša platforma e- in mLearning se stalno dopolnjuje z novimi tečaji in vsebinami ter ponuja številne možnosti izbire. Tako lahko naši partnerji dodatno izobražujejo svoje zaposlene ne glede na čas in kraj.

Poleg tega svojim poslovnim partnerjem svetujemo v zvezi s strateškim načrtovanjem kadra in pri pripravi analiz trga delovne sile.

Outsourcing

Pod Outsourcing poslovnih procesov štejemo neključne procese naših partnerjev, ki zahtevajo veliko delovne sile, katere upravljanje zaupajo nam. Za naše partnerje prevzemamo procese na področjih logistike in transporta znotraj podjetja, storitev vezanih na proizvodnjo, komisioniranja in pakiranja, inventur in popisov zalog ter nadzora kakovosti in sortiranja. BPO (Outsourcing poslovnih procesov) omogoča našim partnerjem, da se osredotočajo na ključne dejavnosti.

Za vpeljavo novih storitev in dodaten razvoj obstoječe ponudbe rešitev, vpeljujemo odgovorne osebe za storitve na področju skupin in držav. Z novo usmeritvijo smo najbolje pripravljeni na prihodnje izzive in lahko svojim poslovnim partnerjem kot ponudnik celovitih kadrovskih rešitev  ponujamo obsežen nabor storitev.

Kontakt

Ste zainteresirani za naše storitve in bi želeli informativno ponudbo?  Pridobite ponudbo