Ponosni smo, da je bila naša poslovna odličnost prepoznana in odlikovana s Certifikatom najvišje bonitetne odličnosti AAA tudi v letu 2018. Certifikat smo prejel že tretje leto zapored in s tem sodimo med podjetja, ki se lahko pohvalijo z oceno zlate bonitetne odličnost. S svojim delovanjem smo dokazali, da smo tudi v letu 2018 aktivno prispevali k poslovni odličnosti v slovenskem okolju.

Najvišja bonitetna odličnost AAA je dodeljena poslovnim oziroma gospodarskim subjektom, ki odlično poslujejo. Temelji na računovodskih izkazih subjektov za zadnje poslovno leto in napoveduje varnost poslovanja v naslednjih 12 mesecih.

Zlato bonitetno odličnost, ki ga podeljuje podjetje Bisnode, prejmejo izključno podjetja, ki imajo najvišjo bonitetno odlično kar tri leta zapored.

Zlata bonitetna odličnost za leto 2018 | Trenkwalder

Bonitetno oceno odličnosti imajo le najboljša podjetja, ki dosegajo najvišje standarde poslovne etike in so se v daljšem časovnem obdobju izkazali kot zanesljiv partner glede plačilne sposobnosti, zanesljivosti dobave in kakovosti izdelkov ter storitev.

Ta podjetja so zanesljiv in kredibilen poslovni subjekt, sodelovanje z njimi pa predstavlja nizko stopnjo tveganja za vse partnerje: strankami, kupci, dobavitelji, zavarovalnicami, bankami in drugimi poslovnimi partnerji.

Zlato bonitetno odličnost nosijo izključno podjetja, ki imajo najvišjo bonitetno oceno kar tri leta zaporedoma. | Trenkwalder

Ponosni smo, da smo utrdili in nadgradili zaupanje, ki smo si ga pridobili v zadnjih letih!

Pridobljen certifikat je obenem naša zaveza, da bomo tudi v prihodnjem letu stremeli k poslovni odličnosti v domačem in tujem poslovnem okolju!

Podjetja z zlato bonitetno odličnostjo poslujejo z nadpovprečnimi rezultati in izpolnjujejo stroge kriterije za doseganje izredno nizke verjetnosti za nastanek negativnih dogodkov v prihodnjih dvanajstih mesecih:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo,
  • izbris subjekta iz poslovnega registra,
  • blokada transakcijskih računov subjekta več kot 60 dni nepretrgoma oziroma več kot 90 dni pretrgoma.