O nas

Družbena odgovornost

Trajnost je za Trenkwalder ključnega pomena

Odgovorno ravnanje podjetja v smislu trajnosti je za Trenkwalder ključno vprašanje. Trajnost je zato osrednji element našega delovanja in sestavni del naše strategije. Trajnost zajema vse od dejanj vsakega zaposlenega od načina izvajanja projektov, varnosti pri delu, upravljanja kakovosti, okoljskega in energetskega upravljanja, skladnosti in poslovnega ravnanja do odnosov z interesnimi skupinami. Trenkwalder deluje v skladu s strogimi smernicami in načeli, ki so trdno zasidrani v pravilnikih podjetja.

Naša družbena odgovornost temelji na treh stebrih:

 • Družbena trajnost: Družbena odgovornost kot zaveza ljudem v podjetju.

 • Gospodarska trajnost: Stalna rast, ki temelji na kakovosti, storitvah in inovacijah.

 • Ekološka trajnost: Varstvo okolja in naravnih virov.

Družbena odgovornost podjetij kot zaveza ljudem v podjetju in družbi

V Trenkwalderju so v ospredju ljudje. Družbena dodana vrednost podjetja Trenkwalder kot ponudnika kadrovskih storitev je v iskanju primerne zaposlitve za čim več ljudi in krepitvi njihovih sposobnosti. Podporni programi, prilagojeni ciljnim skupinam, in možnosti nadaljnjega usposabljanja aktivirajo potencial in izboljšujejo poklicne možnosti zaposlenih in kandidatov.

Družbena zavezanost je pri Trenkwalderju najpomembnejša prednostna naloga. Prevzemamo odgovornost za družbo kot celoto in podpiramo projekte, ki so v skladu z našimi korporativnimi vrednotami. Naša družbena odgovornost se odraža na številnih zelo različnih področjih:

 • Pomoč pri vključevanju beguncev.

 • Stalno izobraževanje naših zaposlenih.

 • Prilagodljivi modeli za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja.

 • Poudarek na rednih aktivnostih s področja varstva in zdravja pri delu.

 • Kontinuirane povratne informacije o zadovoljstvu podjetij/uporabnikov in zaposlenih.

 • Ustvarjanje koristnih, brezplačnih vsebin za boljše kadrovske prakse in širitev znanja.

Nenehna rast, ki temelji na kakovosti, storitvah in inovacijah

Naše storitve izpolnjujejo najvišje mednarodne standarde kakovosti.

Naš integrirani sistem upravljanja združuje zahteve upravljanja kakovosti, varstva okolja, ohranjanja (energetskih) virov in varnosti pri delu. Naši enotni standardi temeljijo na naših enotnih postopkih in dosledni usmerjenosti procesov. To je osnova za produktivnost in uspešnost naših procesov in orodij.

Varstvo okolja in naravnih virov

Trenkwalder si je zastavil več ciljev, da bi upošteval interese varstva okolja, vključno z zmanjšanjem potrebnih potreb po energiji in virih.

 • Zmanjšanje porabe papirja na manj kot 400 listov / MA kot del digitalizacije poslovanja.

 • Zmanjšanje potreb po energiji / virih na zunanjega zaposlenega za 10 %.

 • Stabilizacija porabe goriva na približno 6,40 l/100 km.

 • Nadaljnji razvoj sistema upravljanja z energijo (ozaveščanje zaposlenih o ciljih upravljanja z energijo in možnostih varčevanja z energijo, nadaljnji razvoj dokumentacije za upravljanje, zlasti v zvezi z zbiranjem in analizo podatkov, sprožitev možnosti varčevanja v okviru energetskih virov, zlasti v zvezi z naložbami v infrastrukturo IT, pisarniške prostore in pisarniško opremo).