O nas

Raznolikost

Raznolikost v podjetju Trenkwalder

Podjetje Trenkwalder pripisuje velik pomen raznolikosti in spodbuja kulturo medsebojnega spoštovanja ne glede na starost, omejitve, spol, spolno usmerjenost in identiteto, etnično ali kulturno poreklo ter veroizpoved. Naše zaposlene cenimo kot edinstvene osebnosti, njihove različne izkušnje in ozadja pa nas bogatijo.

Raznolikost generacij

V Trenkwalderju v številnih oddelkih in pisarnah sodelujejo starostno mešani timi, saj z medgeneracijskim sodelovanjem dopolnjujemo znanje, usposobljenost, spretnosti, izkušnje in poglede vseh zaposlenih. Za nas so zaposleni pomembni v vseh obdobjih svojega poklicnega življenja.

Ravnovesje med delom in zasebnim življenjem

Trenkwalder pripisuje velik pomen praksam, ki omogočajo družini prijazen podjetje. Zavedamo se, da naš uspeh odvisen od zadovoljnih zaposlenih, najsi bodo to mladi, ki si bodo kmalu ustvarili družino, ali pa tudi zaposleni, katerih družinski člani potrebujejo več nege in skupnega preživljanja časa. Pri izbiri delodajalca se vedno pogosteje išče prilagodljiv delovni čas, možnost dela na daljavo, možnost krajšega delovnega časa, starševski dopust tako za matere kot očete ali druge izredne odstotnosti za posvečanje osebnim zadevam. Trenkwalder podpira vse zaposlene in vsakemu pomaga najti pravo rešitev.

Enake možnosti za oba spola

V Trenkwalderju enake možnosti ne pomenijo le to, da se vzpodbuja ženska pri zasedanju vodstvenih položajev, pri nas tudi očete spodbujamo za aktivno udejstvovanje v družinskem življenju. Lahko je to starševski dopust ali delo s krajšim delovnim časom tudi za očete.

Z zaposlenimi se redno pogovarjamo o načinih za zmanjšanje neenakosti in iščemo nove priložnosti za enake možnosti. Zavedamo se, da je vedno še prostor za nove izboljšave v okviru spodbujanja enakih možnosti.

Vključevanje

Trenkwalder si prizadeva ustvariti delovno okolje, v katerem lahko naši zaposleni v celoti razvijejo svoje talente in sposobnosti. V ta namen odpravljamo morebitne ovire v vsakdanjem delovnem okolju in ustvarjamo individualne priložnosti, da bi zadostili najrazličnejšim posebnim potrebam.

To se začne z oblikovanjem delovnega mesta in nadaljuje z individualnim načrtovanjem poklicne poti. Na ta način lahko optimalno spodbujamo potencial naših zaposlenih.

Kulturna raznolikost

Kulturna raznolikost na delovnem mestu pomeni, da so podjetja odprta za zaposlovanje novih sodelavcev iz različnih okolij, ne glede na etnično pripadnost, vero ali kulturo. Za Trenkwalder raznolikost predstavlja enega od pomembnih dejavnikov uspeha. Navsezadnje raznolikost miselnosti, pogledov in pristopov dokazano spodbuja inovativnost, povečuje motivacijo, preprečuje socialno diskriminacijo in spodbuja enake možnosti.

Spolna usmerjenost in spolna identiteta

Spolna usmerjenost in identiteta zaposlenega je stvar vsakega posameznika in od njega/nje je odvisno, na kakšen način jo bo izrazil/a. V podjetju Trenkwalder je vsakomur dovoljeno in zaželeno biti, da je to, kar je, in da se izraža kot sam želi. Kajti le odprta miselnost in odprta podjetniška kultura sproščata sinergije in spodbujata enakopravno sodelovanje. To v enaki meri koristi zaposlenim in podjetju.