Vizitka podjetja

Trenkwalder kadrovske storitve, d.o.o.

Ulica Ambrožiča Novljana 5

SI-1000 Ljubljana

Kontakt:

infoslovenia@trenkwalder.com

T: +386 (0) 59 333 024

Druge informacije:

Davčna št.: SI 97753572

Matična št.: 1622226

Addiko Bank d.d.: 33000-9775357254

BIC: HAABSI22

IBAN: SI 56330009775357254

 

Vpis v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, Srg 2001/05246, št. vložka 1/34596/00 z dne 30/04/01.

Višina osnovnega kapitala 20.865 EUR, nevplačanih vložkov ni.

Vpis v register za opravljanje dejavnosti zagotavljanja delavcev drugemu delodajalcu, potrdilo št. 45302-22/2004-38, z dne 3.2.2012.