26.11.2021

Sorodne oznake Blog

Življenjepis, ki vam zagotovi razgovor

S pomočjo življenjepisa vas kadrovik spozna in si ustvari prvi vtis.  Je vaša vstopnica za razgovor, zato mu morate nameniti potreben čas in pozornost. V tem primeru še kako drži rek, da nimamo druge priložnosti za dober prvi vtis.

Življenjepis naj bo kratek in pregleden, najbolje, da je na 2 straneh. Nujno mora vsebovati vaše osebne in kontaktne podatke, delovne izkušnje ter pridobljeno izobrazbo, obenem pa naj odraža vaše ključne osebnostne lastnosti. Priporočljivo je, da navedete tudi svoje hobije in prostočasne aktivnosti. Dodate lahko svojo sliko.

Življenjepis, ki vam zagotovi razgovor

1. Osebni in kontaktni podatki

 

Osebne in kontaktne podatke izpostavite takoj na začetku, da bodo kadroviku pri roki, ko vas bo želel kontaktirati.

 

Navedite:
• ime in priimek,
• naslov,
• leto rojstva,
• mobilni telefon,
• email
• LinkedIn profil (če ga imate).

Življenjepis, ki vam zagotovi razgovor

Email naj daje vtis profesionalnosti, zato se izogibajte elektronskim naslovom kot je marjetica46@gmail.com.

Te informacije so za delodajalca zelo pomembne in so ena izmed prvih stvari, ki jih preverijo, zato jih nikar ne pozabiti vključiti. Obenem bodite pozorni na točnost podatkov! Kolikor se to morda zdi samoumevno, se še vedno v marsikaterem življenjepisu skrivajo tiskarski škrati.

Življenjepis, ki vam zagotovi razgovor

2. Delovne izkušnje

To je osrednji del in v večini primerov tudi najpomembnejši del življenjepisa. V njem navedite, kje ste delali do sedaj, kakšne so bile vaše delovne naloge in pristojnosti ter čas trajanja zaposlitve. Izkušnje navedite v obrnjenem kronološkem zaporedju – zadnja zaposlitev naj bo na prvem mestu.

Če želite narediti resnično dober vtis, izpostavite svoje uspehe in dosežke. Premislite, kako ste pripomogli k uspehu podjetja ali vašega oddelka. Ni potrebno, da so bile to velike spremembe, že manjše izboljšave/pobude kažejo na vašo zavzetost in vestnost.

 

V kolikor še nimate veliko delovnih izkušenj, nič zato. Navedete lahko dela, ki ste jih opravljali prek študentskega servisa, v okviru aktivnega članstva v društvu ipd. Tudi to so izkušnje, ki jih lahko delodajalec oceni kot relevantne za delovno mesto.

3. Formalna izobrazba

 

Tako kot delovne izkušnje tudi izobraževanja navajajte v obrnjenem kronološkem zaporedju (zadnja pridobljena izobrazba na prvem mestu). Vključite naziv izobraževalne institucije, program, letnico začetka in konca izobraževanja. V kolikor še niste zaključili, poleg letnice začetka napišite »v teku«, »še traja« ali »zaključek predviden [mesec in leto]«.

Življenjepis, ki vam zagotovi razgovor

DRUGAČE PRIDOBLJENO ZNANJE IN VEŠČINE

 

Redno izobraževanje, pridobivanje znanja in kompetenc je dandanes velikega pomena. Delodajalci iščejo motivirane in učljive osebe, ki se želijo razvijati. Navedite torej certifikate in licence, ki ste jih pridobili ali tečaje, seminarje in konference, ki ste se jih udeležili.

Ste opravili računalniški tečaj ali se učite tujega jezika? Imate pridobljena vozniška dovoljenja za različna vozila? Vse to lahko predstavlja vašo konkurenčno prednost, odvisno seveda od delovnega mesta, na katerega se prijavljate. Pridobljene veščine opišite, opredelite stopnjo znanja in navedite, kako pogosto jih uporabljate ter v kakšne namene.

Življenjepis, ki vam zagotovi razgovor

4. Hobiji in članstva

 

S tem, ko navedete svoje hobije, interese, članstva v društvih in drugih organizacijah dodate življenjepisu svojo noto. Kadrovik vas bolje spozna in si ustvari vtis o tem, kakšni ste kot oseba. Med številnimi kandidati s podobnimi delovnimi izkušnjami bo morda prav zaradi razlik v interesih vaš življenjepis izstopil iz množice in vas uvrstil v ožji izbor.

Ste gasilec, se radi ukvarjate s športom ali glasbo? Morda ste član lokalnega društva?
Navedite svoje prostočasne interese in izstopite iz povprečja!

5. Priporočila

 

Ste z vašim nekdanjim delodajalcem v dobrih odnosih? Prosite ga, da vam napiše kratko priporočilo! Enako lahko naredite tudi s svojimi profesorji, nekdanjimi sodelavci ali predsednikom društva. S tem pokažete delodajalcu, da ste oseba, o kateri imajo ljudje pozitivno mnenje in vas je vredno spoznati.

V življenjepisu se morate prepoznati

 

Ko življenjepis napišete, ga še enkrat temeljito preglejte in odpravite nepravilnosti. Prosite še koga, da ga prebere in vam pove svoje mnenje, morda pa bo našel tudi kakšno spregledano napako. Prepričajte se, da je dovolj jasen, strukturiran in profesionalen. Pomembno je tudi, da se v njem prepoznate.

Upoštevajte postopek prijave!

 

Preden pošljete prijavo še enkrat preberite, kako delodajalec želi, da se prijavite. Je to prek spletnega obrazca ali emaila? Je potrebno priložiti dodatna potrdila ali dokazila? Vsekakor je dobro, da življenjepisu dodate spremno pismo, v katerem izrazite zanimanje za podjetje in predstavite, zakaj ste prav vi najprimernejši kandidat. Več o tem pa bomo pisali v enem izmed naslednjih blogov!