11.03.2018

Sorodne oznake Novice

Ponosni smo na pridobljeno Zlato bonitetno odličnost za leto 2018

Ponosni smo, da je bila naša poslovna odličnost prepoznana in odlikovana s Certifikatom najvišje bonitetne odličnosti AAA tudi v letu 2018. Certifikat smo prejel že tretje leto zapored in s tem sodimo med podjetja, ki se lahko pohvalijo z oceno zlate bonitetne odličnost. S svojim delovanjem smo dokazali, da smo tudi v letu 2018 aktivno prispevali k poslovni odličnosti v slovenskem okolju.

 

Najvišja bonitetna odličnost AAA je dodeljena poslovnim oziroma gospodarskim subjektom, ki odlično poslujejo. Temelji na računovodskih izkazih subjektov za zadnje poslovno leto in napoveduje varnost poslovanja v naslednjih 12 mesecih.

Ponosni smo na pridobljeno Zlato bonitetno odličnost za leto 2018

Zlato bonitetno odličnost, ki ga podeljuje podjetje Bisnode, prejmejo izključno podjetja, ki imajo najvišjo bonitetno odlično kar tri leta zapored.

 

Bonitetno oceno odličnosti imajo le najboljša podjetja, ki dosegajo najvišje standarde poslovne etike in so se v daljšem časovnem obdobju izkazali kot zanesljiv partner glede plačilne sposobnosti, zanesljivosti dobave in kakovosti izdelkov ter storitev.

 

Ta podjetja so zanesljiv in kredibilen poslovni subjekt, sodelovanje z njimi pa predstavlja nizko stopnjo tveganja za vse partnerje: strankami, kupci, dobavitelji, zavarovalnicami, bankami in drugimi poslovnimi partnerji.

Ponosni smo na pridobljeno Zlato bonitetno odličnost za leto 2018

Ponosni smo, da smo utrdili in nadgradili zaupanje, ki smo si ga pridobili v zadnjih letih!

Pridobljen certifikat je obenem naša zaveza, da bomo tudi v prihodnjem letu stremeli k poslovni odličnosti v domačem in tujem poslovnem okolju!

 

Podjetja z zlato bonitetno odličnostjo poslujejo z nadpovprečnimi rezultati in izpolnjujejo stroge kriterije za doseganje izredno nizke verjetnosti za nastanek negativnih dogodkov v prihodnjih dvanajstih mesecih:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo,
  • izbris subjekta iz poslovnega registra,
  • blokada transakcijskih računov subjekta več kot 60 dni nepretrgoma oziroma več kot 90 dni pretrgoma.