16.03.2017

Sorodne oznake Novice

Certifikat bonitetne odličnosti za leto 2017

Ponosni smo, da smo bili ponovno odlikovani s Certifikatom bonitetne odličnosti. Certifikat smo prejeli kot odraz bonitetne odličnosti v letu 2017, s čimer dokazujemo, da smo tudi v tem letu aktivno prispevali k poslovni odličnosti v slovenskem okolju.

Najvišja bonitetna odličnost AAA je dodeljena poslovnim oziroma gospodarskim subjektom, ki odlično poslujejo. Temelji na računovodskih izkazih subjektov za zadnje poslovno leto in napoveduje varnost poslovanja v naslednjih 12 mesecih.

Certifikat bonitetne odličnosti za leto 2017

Ponosni smo, da smo utrdili in nadgradili zaupanje, ki smo si ga pridobili v zadnjih letih. Pridobljen certifikat je obenem naša zaveza, da bomo tudi v prihodnjem letu stremeli k poslovni odličnosti v domačem in tujem poslovnem okolju.

 

Bonitetno oceno odličnosti imajo le najboljša podjetja, ki dosegajo najvišje standarde poslovne etike in so se v daljšem časovnem obdobju izkazali kot zanesljiv partner glede plačilne sposobnosti, zanesljivosti dobave in kakovosti izdelkov ter storitev. Ta podjetja so zanesljiv in kredibilen poslovni subjekt, sodelovanje z njimi pa predstavlja nizko stopnjo tveganja za vse partnerje: strankami, kupci, dobavitelji, zavarovalnicami, bankami in drugimi poslovnimi partnerji.

 

Le 23,2 % podjetij na trgu je bonitetno odličnih. Mednarodno priznana družba Bisnode, ki podeljuje Certifikat bonitetne odličnosti, ocenjuje, da imajo ta podjetja kar 98 % verjetnost ohranitve bonitetne odličnosti tudi v naslednjem letu.