Obvestilo o varstvu podatkov za iskalce zaposlitve in zaposlene delavce

V tem obvestilu so vam na voljo informacije o tem, kako Trenkwalder d.o.o. ("mi") obdeluje vaše osebne podatke v okviru vaše prijave na delo (kandidat) in/ali v okviru vaše zaposlitve pri nas (zaposleni in/ali napoteni delavci). Poleg tega vas obveščamo o pravicah glede vaših osebnih podatkov in o tem, kako lahko stopite v stik z nami, v primeru, da jih želite uveljaviti.

Podatki, ki se zbirajo v času trajanja delovnega razmerja

Priloga 2 - Podatki, ki se zbirajo v času trajanja delovnega razmerja

 • identifikacijska številka zaposlenega;

 • priimek ob rojstvu;

 • kraj rojstva;

 • otroci in drugi družinski člani v okviru obdelav podatkov, ki so povezani z uresničevanjem pravic iz delovnega razmerja (zlasti ime, datum rojstva, številka socialnega zavarovanja);

 • bančne informacije;

 • stroškovni center.

 

Podatki o delovnem razmerju:

 • datum pričetka;

 • delovna doba;

 • datum prenehanja;

 • odpovedni rok;

 • način prenehanja pogodbe o zaposlitvi;

 • pogoji za zaposlitev;

 • podatki o delovnih dovoljenjih;

 • vrsta zaposlitve/kategorija zaposlenega (delavec, specializirani delavec, nekvalificirani delavec, specialist,  itd.);

 • stopnja varnosti/pravice dostopa;

 • veljavnost identifikacijskih izkaznic;

 • vsi podatki, ki so potrebni za izpolnjevanje zakonskih zahtev v zvezi z vajenci ali pripravniki in ustreznimi predpisi v kolektivnih pogodbah vajencev, zlasti podatkov o pogodbi in drugih podatkih o vajeništvu in prisotnostih na poklicni šoli;

 • delo v nočni izmeni in v drugih osebnih pogojih dela;

 • dogovor o ciljih;

 • ocenjevanje uspešnosti, spretnosti in potenciala;

 • organizacijska razporeditev v podjetju, vključno z začetkom in koncem razporeditve;

 • vrsta dela napotenega delavca;

 • delo na projektih;

 • lokacija, kjer bo napoteni delavec opravljal delo;

 • pričakovano trajanje delovnega razmerja;

 • ime in naslov uporabnika, kamor je delavec napoten na delo;

 • delovni čas in nadure, ki se opravljajo pri uporabniku kamor je delavec napoten na delo;

 • vse podatke, potrebne za izpolnjevanje zakonskih obveznosti v zvezi z napotovanjem delavcev;

 • drugi podatki o delovnem času (zlasti varovane kategorije, delovni čas, fleksibilna razporeditev delovnega časa, nadurno delo, nočno delo, delo s krajšim delovnim časom);

 • podatki o dopustih;

 • bolniške odsotnosti, vključno z nesrečo pri delu in poklicnimi boleznimi (začetek, konec in trajanje);

 • čas nesreče pri delu;

 • informacije o bivanju v zdravilišču v obsegu, ki je obvezen in veljaven po zakonu;

 • vse podatke, potrebne za izpolnjevanje zakonskih obveznosti glede varstva materinstva in starševskega dopusta (začetek in konec);

 • vrsto in trajanje druge odsotnosti zaradi nezmožnosti za delo ali druge izredne odsotnosti (vključno z dogovorjenim izrednim neplačanim dopustom);

 • podatke o plačilu nadomestila med odsotnostjo delavca;

 • vse podatke, potrebne za izpolnjevanje zakonskih obveznosti v zvezi z varnostjo in zdravjem zaposlenih ali zakonskimi obveznostmi za boj proti epidemijam in boleznim;

 • stopnja invalidnosti (kot jo razkrije posameznik na katerega se podatki nanašajo s pisnim dokumentom), kot zahteva delovno pravo;

 • zabeležke s sestankov;

 • informacije, ki so prostovoljno objavljene v obvestilih o odsotnosti.

 

Podatki o osebnih prejemkih:

 • osnova za izračun izplačila (razvrstitev) na podlagi zakonov, kolektivnih pogodb, sporazumov sveta delavcev ali posameznih sporazumov;

 • bruto in neto plačilo;

 • odbitki od neto;

 • storitve v naravi;

 • nadomestilo za stroške (kot so potni stroški);

 • dajatve za socialno varnost v zvezi z delovnim razmerjem;

 • vse podatke, potrebne za izpolnjevanje zakonskih obveznosti glede omejitev plačila;

 • znesek prispevka sindikatu ter imenovanje in naslov prejemnika (kot ga je navedel posameznik, na katerega se podatki nanašajo);

 • zavarovalne pristojbine, ki jih delodajalec plača kot korist;

 • upravljanje predujmov in posojil;

 • podatki o plačah;

 • davčni odbitki;

 • davčni organ;

 • podatki pokojninskih skladov (zlasti datum vstopa in izstopa, podatki o prispevkih in zakonsko določena obdobja socialnega zavarovanja med zaposlitvijo);

 • podatke o uporabi avtomobilov podjetja (zlasti vozniškega dovoljenja, izdajanja računov, dogodkov škode, zavarovanja) in

 • podatke o programih izobraževanja in usposabljanja, ki jih podpira uporabnik ali delodajalec (na primer spletno usposabljanje).

 

Podatki o socialni varnosti:

 • številka socialnega zavarovanja;

 • agencija za socialno zavarovanje;

 • podatki iz zdravniških spričeval;

 • podatki o socialni varnosti/socialnem zavarovanju;

 • podatke o vsaki prijavi v vsa obvezna socialna zavarovanja:

 • klasifikacija;

 • pripravništvo;

 • informacije o številu izmen v katerih se opravlja delo dela;

 • vrsta izplačila (mesečno, urna postavka);

 • informacije o bolezni/nesreči, delovnih nesrečah/poklicnih boleznih, kot je to potrebno v skladu z zakonom;

 • drugi podatki o zavarovanju in plačah;

 • dodatni podatki o zavarovanju in plačah, ki so potrebni za obveščanje vseh zakonsko obveznih organov;

 • podatke o nadomestilu za bolezen, kot je obvezno po veljavni zakonodaji;

 • podatki o bolniški odsotnosti;

 • razlogi odsotnosti z dela, delovno razmerje (aktivno, neaktivno), podatki o plačilu zaradi bolniške odsotnosti, kot je ustrezno;

 • podatki o materinskem in očetovskem dopustu:

 • razlogi odsotnosti z dela, delovno razmerje (aktivno, neaktivno), podatki o plačilu materinskega/očetovskega dopusta, kot je ustrezno;

 • podatke o odpravnini zaposlenih, kot to zahteva veljavna zakonodaja.