05.12.2019

Sorodne oznake Blog

Spodbujanje kreativnosti pri podjetjih

Kako pomembni sta kreativnost in inovativnost na delovnem mestu in v naših organizacijah?  

Inovativnost in kreativnost sta pomembni ne samo za delovni proces na mikro ravni, ampak imata tudi velik vpliv na rast in razvoj posameznega zaposlenega ter na rast in razvoj celotnega podjetja.

Kreativnost kot odkrivanje novih idej in inovativnost kot njihova implementacija v delovnem procesu, sta v današnjem izredno hitro razvijajočem svetu zelo pomembni veščini zaposlenih v podjetjih. Zato ne preseneča, da najbolj inovativna podjetja rastejo kar štirikrat hitreje od najmanj inovativnih (vir: PricewaterhouseCoopers, 2013). Pri tem ima veliko vlogo tudi digitalizacija. Ogromno število novih informacij sili podjetja v večanje kreativnosti, saj le tako lahko ostanejo inovativna in stopajo v korak s časom.

Večanje inovativnosti in kreativnosti pa ni zgolj v domeni zaposlenih, temveč je to proces, ki se mora udejanjati na vseh ravneh podjetja, od vodstva do posameznega zaposlenega. Naloga vodstva v tem procesu je predvsem omogočanje okolja in kulture, v kateri lahko zaposleni razvijajo svoje ideje. Tu se kot velika prednost pokažejo kolektivi, sestavljeni iz več različnih strokovnih profilov zaposlenih, sestavljeni iz več različnih osebnostnih lastnosti, iz več različnih motivacijskih vzgibov, ipd.

Spodbujanje kreativnosti pri podjetjih
Spodbujanje kreativnosti pri podjetjih

Pri razvoju kreativnosti in inovativnosti v podjetjih nam je na voljo izobraževalna spletna platforma Trenkwalder Learning. Preko različnih e-tečajev in video vsebin omogoča razvijanje znanja in veščin zaposlenih. Novo zaposlenim omogoča hitrejšo in lažjo vključitev v delovni proces in v kulturo podjetja. Trenkwalder Learning e-platforma omogoča tudi jezikovne tečaje, ki so danes zelo aktualni pri vključevanju tujih državljanov v obstoječi kolektiv podjetij.

Rezultat procesa kreativnosti in inovativnosti pa ne bo vedno obrodil novih sadov v smislu relevantnih ali uporabnih novosti in inovacij. Tudi to je ena od možnih poti, na katero lahko zavije novonastala ideja. V takem primeru je ključno, da ima vodstvo v podjetju določeno toleranco do »spodletelih« poskusov. Tudi ti so sestavni del razvoja in rasti podjetja, prav tako pa pripomorejo tudi k rasti zaposlenih, saj kot vestetudi na napakah se učimo.

V pogovorni oddaji na Radiu Aktual Kum v decembru je bila na temo kreativnosti in inovativnosti v podjetjih gostja Alenka Kraljič, psihologinja v družbi Trenkwalder.