14.10.2022

Sorodne oznake Blog

Miti in resnice o agencijskem delu

Določeni miti o agencijskem delu so v današnji družbi še vedno prisotni. V splošnem izhajajo iz obdobja, ko se je dogajalo, da so posamični delodajalci zlorabljali svoje pravice v okviru delovnih razmerij, zaradi česar so bili pošteni delavci prikrajšanih tako z vidika financ, kot tudi z vidika delovnih pogojev in ostalih pravic iz delovnega razmerja.

Kaj je agencijsko delo? Kakšen je odnos med delodajalcem in uporabnikom?

 

Agencijsko delo je oblika dela, kjer je cilj zagotavljanje dela delavcev drugemu delodajalcu (tako imenovan uporabnik oz. naročnik). Tudi pravno formalno se agenciji reče delodajalec za zagotavljanje dela delavcu drugemu uporabniku. Gre za sklepanje pogodb o zaposlitvi za določen ali nedoločen čas, med delavcem in delodajalcem, ki dejavnost opravlja v skladu s predpisi o urejanju trga dela. Vpis v register na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je predpogoj za poslovanje agencije in delovanje v skladu z veljavno zakonodajo.

 

Trenkwalder, kot delodajalec za zagotavljanje dela delavcev drugemu uporabniku delavce napoti k uporabniku (v drugo podjetje).

 

Trenkwalder uporabniku zaračuna storitev iskanja in selekcije ter storitev ureditve zaposlitve delavca.

 

Iskalcem zaposlitve pa Trenkwalder nudi mnogo brezplačnih storitev, kot so npr. karierno svetovanje, pomoč pri pripravi življenjepisa, pomoč pri vzpostavitvi kontakta s podjetji, podpora pri iskanju zaposlitve itd.

1. MIT: Plača delavca, ki je zaposlen preko agencije ni enaka plači delavca, ki je zaposlen direktno pri uporabniku. Kadrovska agencija vzame del plače zaposlenega t.i. provizijo.

 

Resnica: Zgornji mit ne drži. Zaposleni, ki so v določeno podjetje napoteni prek Trenkwalderja, prejemajo redna in natančna vnaprej dogovorjena plačila. Višina pogodbeno določene plače je enaka kot pri sodelavcih, ki so zaposleni direktno v podjetju in opravljajo delo na istem delovnem mestu. K temu so všteta tudi enaka nadomestila za prehrano, prevoz, regres in druge ugodnosti. Prav tako k temu spadajo enaki dodatki na npr. dodatek za izmensko delo, stimulacije, dodatki na delovno dobo itd. Stroške, ki so vezani na postopke zaposlovanja delavca vedno poravna uporabnik (podjetje).

2. MIT: Prek kadrovskega podjetja se ni možno zaposliti za nedoločen čas.

 

Resnica: Zgornji mit ne drži. Trenkwalder vam omogoča različne možnosti in načine zaposlitve. Tudi za nedoločen čas! Če ste zaposleni prek Trenkwalderja za nedoločen čas, ste v pravicah in dolžnostih enaki osebi, ki je zaposlena za nedoločen čas pri istem podjetju direktno.

3. MIT: Delavec, ki je zaposlen preko agencije, nima enakih pogojev dela in vseh pravic (koriščenje dopusta, odmor za malico in počitek, regres itd.), ki jih ima delavec zaposlen direktno pri uporabniku.

 

Resnica: Zgornji mit ne drži. Delavec, ki dela preko kadrovske agencije, pridobi s podpisom pogodbe o zaposlitvi popolnoma enake pogoje dela in pravice kakor zaposlena oseba pri uporabniku. Določila glede dopusta, regresa, odmorov in časa za počitek so zapisani v zakonu ter veljajo enako za vse zaposlene pri določenem podjetju/uporabniku. Pri Trenkwalderju sodelujemo s podjetji, ki spoštujejo zakonodajo. V primeru nepravilnosti pa vam stojimo ob strani in ukrepamo tako, da se nepravilnost odpravi.

4. MIT: Kadrovske agencije zaposlujejo zgolj manj kvalificirane delavce, ki za opravljeno delo prejemajo minimalno plačilo.

 

Resnica: Zgornji mit ne drži. Trenkwalder zaposluje najrazličnejše profile kadra, od nekvalificiranih do kvalificiranih delavcev in tudi visoko strokovnih delavcev. To je odvisno od kadrovskih potreb pri podjetju/uporabniku.

Delo preko kadrovske agencije kot nujen pogoj s stani uporabnika (oz. podjetja) ali kot ena boljših priložnosti za vstop na trg dela?

 

Mnogo podjetij se na Trenkwalder agencijo za zaposlovanje obrača iz naslednjih razlogov:

  • Kot mednarodno kadrovsko podjetje s široko paleto HR storitev smo strateški partner podjetjem vseh velikosti.
  • Trenkwalder gradijo usposobljeni in izkušeni strokovnjaki, ki imajo najboljši vpogled na trenutno situacijo in trende na trgu dela.
  • V dvajsetih letih delovanja Trenkwalderja smo se uspeli povezati z ogromno slovenskimi in tujimi podjetij, spoznali smo njihov način delovanja in za njihove izzive našli ustrezne rešitve.
  • Poleg že omenjenega iskanja, selekcije in izbora kandidatov, Trenkwalder podjetjem nudi tudi druge storitve povezane s kadrovanjem in zaposlovanjem, kot so obračun plač, outplacement, psihološka in druga testiranja, raziskave trga dela, izobraževanje zaposlenih.

Mnogo zaposlenih prepozna določene vrednosti sodelovanja s Trenkwalderjem kot delodajalcem. Trenkwalder svetovalci za kadre se posvetijo vsakemu posamezniku, mu pomagajo pri iskanju najbolj ustrezne zaposlitve in mu ob celotni karierni poti nudijo kakovostno podporo.

Pri razbijanju vseh zgoraj navedenih mitov je zelo pomemben osebni pristop svetovalca za kadre.

 

Mnogo iskalcev zaposlitve je pozitivno presenečenih nad vsemi ugodnostmi, ki jih nudimo v Trenkwalderju, od kariernega svetovanja, konstantne strokovne podpore, psihološkega svetovanja, coachinga, itd.

Preverite tudi najpogosteje zastavljena vprašanja s strani kandidatov o delu preko kadrovskega podjetja Trenkwalder.

FAQ

Je res, da agencijski delavec ni enako plačan kot ostali zaposleni v podjetju?

Zaposleni, ki so v določeno podjetje na delo napoteni prek Trenkwalderja, prejemajo redna in natančna v naprej dogovorjena plačila. Višina pogodbeno določene plače je enaka kot pri sodelavcih, ki so zaposleni direktno v podjetju in opravljajo delo na istem delovnem mestu. Prav tako zaposlenim pripadajo nadomestila za prehrano, prevoz, regres in druge ugodnosti, v skladu s kolektivno pogodbo in drugo veljavno zakonodajo.

Se lahko prek kadrovskega podjetja zaposlim za nedoločen čas?

Trenkwalder omogoča različne možnosti in načine zaposlitve. Tudi za nedoločen čas! Če ste zaposleni prek Trenkwalderja za nedoločen čas, ste v pravicah in dolžnostih enaki osebi, ki je zaposlena za nedoločen čas pri istem podjetju (pri uporabniku kadrovskih storitev).

Ali ima agencijski delavec manj pravic od zaposlenih direktno v podjetju?

Zaposleni prek Trenkwalderja so popolnoma izenačeni z vsemi tistimi, ki so neposredno zaposleni v podjetju na enakem delovnem mestu. Odmera števila dni dopusta poteka po enakih kriterijih in pravilih, enak je čas za počitek, enak je delovni čas, na isti dan prejmejo izplačano plačo, ipd. Pri Trenkwalderju sodelujemo s podjetji, ki spoštujejo zakonodajo. V primeru morebitnih nepravilnosti stojimo zaposlenim ob strani in ukrepamo tako, da se nepravilnost odpravi.

Zakaj kandidati ob prijavi na delovno mesto ne izvejo, za katero podjetje gre?

Razlog za to je skrb za zaščito in diskretnost partnerskih podjetij, s katerimi sodelujemo, ter spoštovanje njihovih internih pravil in politik. Kandidati ob prvem osebnem stiku s Trenkwalder svetovalcem za kadre zvedo, za katero podjetje smo razpisali prosto delovno mesto.

Kaj pomeni za zaposlenega, da je zaposlen preko agencije?

Kot naši zaposleni imate možnost spoznavanja različnih podjetij v okviru enega formalnega delodajalca – Trenkwalderja. Brez zapletov lahko menjate delovno mesto, pri tem pa ohranite varnost redne zaposlitve. Agencija za zaposlovanje je s pravnega vidika delodajalec za zagotavljanje dela delavcev drugemu uporabniku, zato ima zaposleni enake pravice in obveznosti v okviru tovrstnega delovnega razmerja, kot če bi bil zaposlen direktno pri podjetju (pri uporabniku kadrovskih storitev).

Kako je z izplačilom regresa?

Regres je izplačilo, ki ga mora delodajalec (velja tudi za kadrovske agencije) plačati zaposlenim po Zakonu o delovnih razmerjih. Pravico do regresa zaposleni pridobi s pridobitvijo pravice do letnega dopusta. Regres mora biti izplačan v denarju, če ni s kolektivno pogodbo dejavnosti določeno drugače. Izplačan mora biti najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta.