Prijavna dokumentacija

Potrudite se! Druge možnosti za prvi vtis ni! Prijava za zaposlitev je vaša osebna vizitka. Z njo prepričate in vzbudite interes, da vas kadroviki tudi osebno spoznajo.

Struktura prijave za zaposlitev:

 • preglednost in popolnost
 • obseg je odvisen od situacije
 • vzpostavite odnos do delovnega mesta in podjetja

Popolna prijava za zaposlitev obsega:

 •  motivacijski dopis
 •  življenjepis
 •  spričevala, dokazila

Zaposlitveni razgovor

Predstavite se v najboljši luči. Razgovor za zaposlitev je namenjen usklajevanju pričakovanj, sposobnosti in možnosti.

Dobro se pripravite na razgovor za zaposlitev:

 • Seznanite se tako o delovnem mestu kot o podjetju
 • Oblikujte vaše prednosti in pomanjkljivosti = možnosti vašega razvoja

Podjetje vas želi spoznati:

 • Zakaj naj bi se podjetje odločilo za vas? – predstavite vaše sposobnosti in izkušnje
 • Kdo ste? – pokažite svojo osebnost
 • Zakaj ste se odločili za ta položaj? – opišite vašo motivacijo in delavnost

Zaposlitveni razgovor – potek
Vsak razgovor za zaposlitev se odvija približno na enak način, ne glede na delovno mesto, na katerega kandidirate.
Za razgovor predvidevajte dovolj časa, minimalno eno uro.

Igra je odločena v prvih petih minutah!
Že na začetku razgovora za zaposlitev ste pri vašem sogovorcu naredili prvi vtis, katerega ni mogoče popraviti!

Vzorci dokumentov

Spremno pismo

Življenjepis