V času, ko se kot družba staramo, projekcije na trgu dela pa napovedujejo, da bo prebivalstvo starejših od 65 let prvič v zgodovini raslo hitreje od delovno sposobnega prebivalstva, se mora kadrovska stroka posvetiti vprašanjem zaposlovanja prihodnosti.

Na strokovnem seminarju »Zaposlovanje 4.0 – Odgovori na izzive sodobnega zaposlovanja«, organiziranega v četrtek, 16. maja 2019, v naši novi poslovalnici Maribor, smo se posvetili dvema pomembnima in aktualnima tematikama, tj. zaposlovanju tujcev ter procesu vključevanja novega zaposlenega v delovno okolje.

Ali je res tako težko zaposliti tujca?

Že danes se veliko podjetij sooča z izzivom pridobivanja zadostnega števila ustreznega kadra. Velike potrebe po kadru so predvsem v proizvodnji, kjer podjetja vse manj uspešno iščejo delavce različnih poklicnih kvalifikacij. Posamezniki, ki so brezposelni in prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje več kot eno leto, ostajajo  nezaposljivi iz različnih razlogov (omejitve za delo, starost, …), mnogi pa preprostih del enostavno ne želijo opravljati. Poleg tega v Sloveniji nimamo problemov povezanih le s staranjem družbe, temveč tudi z nagrajevanjem uspešnih. Posledica obojega je, da mladi in tudi usposobljeni strokovnjaki iščejo izzive na svojem poklicno-kariernem področju izven naših meja.

Država in podjetja bodo za ohranjanje gospodarske rasti bo v prihodnje potrebovala tudi tujo delovno silo. | Trenkwalder

Vse to so razlogi, da bodo država in podjetja za ohranjanje gospodarske rasti potrebovala tudi tujo delovno silo. Če podjetja nimajo dovolj delovne sile za izvedbo svojih naročil in realizacijo postavljenih planov, tvegajo izgubo naročnikov. Kar lahko vodi v stagnacijo gospodarstva. Slovenska podjetja se trenutno že nahajajo v situacijah, ko na razpisana prosta delovna mesta doma nimajo ustreznega odziva, zato so primorana kader iskati izven slovenskih meja.

Kljub naraščajočim potrebam pa je med delodajalci še vedno prisoten strah pred zaposlovanjem tujih državljanov. Slednji je povezan predvsem z dolgotrajnimi zaposlitvenimi postopki in nato integracijo posameznika, ki izhaja iz drugačnega kulturnega in socialnega okolja, v lastno podjetje. Dražen Vrbanec, Trenkwalder strokovnjak in svetovalec na področju delovnega prava, je zato na seminarju poskušal odgovoriti na kompleksno vprašanje »Ali je res tako težko zaposliti tujca?«. Vprašanje nima enoznačnega odgovora, vsekakor pa je zaposlovanje tujcev mnogo lažje z vzpostavljenim sistemom iskanja in pridobivanja delavcev ter poznavanjem pravnih podlag, postopkov in specifik zaposlovanja tujih državljanov iz različnih držav.

V Trenkwalderju smo pogosto vmesni člen med tujci, ki se odločijo za zaposlitev v Sloveniji, in podjetji, ki iščejo kader. Si tudi vi želite v svoj kolektiv pritegniti preverjene in skrbno selekcionirane delavce? Kontaktirajte nas >>

Onboarding je proces vključevanja novega zaposlenega v delovno okolje, v okviru katerega se novo zaposleni spoznava z vsemi aspekti delovnega mesta in dela ter s specifikami delovnega okolja in podjetja.  | Trenkwalder

S procesi onboarding-a do optimalne učinkovitosti zaposlovanja

Onboarding je proces vključevanja novega zaposlenega v delovno okolje, v okviru katerega se novo zaposleni spoznava z vsemi aspekti delovnega mesta in dela ter s specifikami delovnega okolja in podjetja. Cilj onboarding-a je zagotavljanje čim hitrejše aktivne vključenosti v organizacijo in doseganja želene ravni samostojnosti, storilnosti in produktivnosti zaposlenega.

Z neučinkovito in neusmerjeno integracijo zaposlenega ter nejasno predstavljenimi cilji in pričakovanji delodajalca lahko novo zaposleni kmalu postane razočaran. Lahko se zgodi, da svojega osnovnega dela ne zna opravljati povsem pravilno in po določenih postopkih ter posledično ne dosega zahtevanih rezultatov. Lahko se zgodi, da ga zaradi tega vodja zavrača. Lahko se zgodi, da ga zaradi tega ožja ekipa sodelavcev zavrača. Kaj kmalu lahko zaradi tega pride do kršitev delovnega razmerja, do nesoglasij in naposled do prekinitve delovnega razmerja

Ne zgolj po lastni krivdi, ne le zaradi neznanja ali premalo izkušenj, temveč zaradi neustrezno vodenega onboarding postopka. Za podjetje to pomeni izgubo časa in velike stroške, ki so dodatno povezani tudi s ponovnim postopkom pridobivanja, iskanja in selekcije kandidatov. Negativne je tudi vpliv na klimo v podjetju, ki se lahko poslabša. Za posameznika – zaposlenega pa pomeni to frustracijo, negativne izkušnje in ponovno iskanje druge službe. Vse to so razlogi, zakaj je za podjetje ključnega pomena, da se onboarding postopek izvaja na strukturiran in voden način.

V postopke in procese onboarding-a z namenom optimalne učinkovitosti zaposlovanja sta se poglobili Nataša Zupe in Jasmina Šuman, Trenkwalder svetovalki za kadrovanje in zaposlovanje. Izpostavili sta, da je uspešen onboarding strateško zasnova proces, ki traja od 3 do 6 mesecev, v posamičnih primerih lahko tudi več, odvisno od delovnega mesta, izkušenj novo zaposlenega, socialno-psihološkega okolja, itd. Pri tem je pomembno ohranjanje dvosmerne komunikacije tudi v nadaljevanju, ko je zaposleni že ustrezno integriran del tima, ko že čuti pripadnost, zaželenost, ko doživlja uspeh in potrjevanje. To pomeni, da mora delodajalec kontinuirano skrbeti za raznovrstna usposabljanja, za ustrezno podaljševanje delovnega razmerja, izvajati mora programe/sisteme napredovanj in nagrajevanj, skrbeti mora za zdravje svojih zaposleni in še mnogo drugega.

Se v podjetju soočate z izzivi pri vključevanju novih zaposlenih? Se vam dogaja, da se novi sodelavci ustrezno ne integrirajo v tim? Si želite bolj učinkovitega in strateško zasnovanega procesa onboarding-a? Lahko vam pomagamo >>