09.06.2021

Sorodne oznake Blog

Potrebe po kadru rastejo, kje pa so primerni kandidati?

Gibanja zaposlovanja kadrov na trgu dela so vse bolj spodbudna in brezposelnost se iz meseca v mesec zmanjšuje. Že aprila je število brezposelnih padlo pod mejo 80.000, maja pa jih je bilo še za več kot 4.000 manj, skupno torej nekaj več kot 75.000 brezposelnih. O trenutnih razmerah na trgu dela in aktualnih izzivih podjetij na kadrovskem področju, smo povprašali tiste, ki so z njimi dnevno v stiku – naše svetovalce za kadre in podjetja.

»Vrača se optimizem tudi na HR področje«, pravi Bojan Molj, področni vodja prodaje za Osrednjeslovensko, Gorenjsko, Primorsko in Dolenjsko regijo. »Posel raste in sedaj je ponovno potrebno hitro zaposlovati, da se zadosti vsem povpraševanjem«, dodaja. S tem se strinjata tudi Nataša Zupe, vodja poslovalnice Maribor, in Nena Ašanin, kadrovska poslovna partnerica iz poslovalnice Celje.

Lani reorganizacije in čakanje na delo, letos razcvet zaposlovanja

Prvo prebujanje gospodarstva je bilo zaznati že jeseni 2020, v letošnjem letu pa potrebe po dodatnem zaposlovanju zelo hitro naraščajo. Iskanje in pridobivanje kvalificiranih kadrov doživlja pravi razcvet. V Trenkwalderju se na ravni Slovenije opaža 60 % rast potreb podjetij po kadru v primerjavi s preteklim lanskim pomladno-poletnim obdobjem. To potrjujejo tudi podatki za posamezne regije. »Na širšem regionalnem celjskem področju se je povpraševanje po kadrih več kot dvakrat povečalo v primerjavi s preteklo jesenjo«, pove Nena Ašanin.

 

Če so se kadrovski oddelki večinski del lanskega leta ukvarjali predvsem z odrejanjem čakanja na delo, reorganizacijami, karantenami, odpuščanji in primernim obračunavanjem raznovrstnih nadomestil, je letošnjo pomlad drugačna situacija. »Mislim, da marsikateri HR strokovnjak še vedno ne spi mirno. Prihodnost ostaja negotova. Iskanje ustreznega kadra, ki bo imel potrebno znanje, kompetence in motivacijo ter nato zadržanje lastnih zaposlenih predstavlja večji izziv, kot bi si morda kdo mislil«, nam zaupa Zupetova.

Delodajalci: prijav na delovna mesta je zelo malo ali so neprimerne

Vsi trije se strinjajo, da so postopki dodatnega oziroma novega zaposlovanja zelo zahtevni in specifični. V določenih primerih je na razpisana delovna mesta le malo prijav ali pa so te neustrezne, saj kandidati ne izpolnjujejo razpisnih pogojev. Zupetova izpostavi enega od razlogov v tem, da je na trgu trenutno veliko priložnosti, ki pa so bolj pisane na kožo moškim, saj dela in delovne naloge zahtevajo dobro fizično pripravljenost.

 

S pomanjkanjem prijav kandidatov in zanimanjem za zaposlitev se soočajo tudi podjetja, ki iščejo strokoven kader. »Veliko delodajalcev se na nas obrača ravno zato, ker sami prijav za določena delovna mesta po razpisanih oglasih nimajo. V takih primerih se poslužujemo različnih tehnik in metod iskanja kadra, kot je na primer »headhunting« oziroma direktno iskanje in nagovarjanje kadra«, pravi Ašaninova. Molj se strinja in dodaja, da pri strokovnem kadru prihaja do posebnega izziva, kako pritegniti prave strokovnjake, ki v osnovi niso aktivni pri iskanju druge službe. Pogosto namreč predstavljene ponudbe zavračajo in se za zamenjavo zaposlitve ne odločijo, saj so pri trenutnem delodajalcu uspešni pri uveljavljanji dodatnih ugodnosti zase, kot je na primer višje plačilo ali napredovanje ali pa dodatno usposabljanje.

Pomembno je prepoznavanje prave motivacije kandidatov

 

Delodajalci težje zadržijo predvsem mlajši kader, ki zaposlitev menjuje hitreje. Težje pa se zadrži tudi visoko in specifično usposobljene posameznike, z visoko vrednostjo na trgu dela. Zato morajo delodajalci dosti bolj aktivno vpeljevati različne dobre kadrovske prakse, slediti trendom na trgu dela in zaposlovanja, individualno prilagajati svoje ponudbe ter nenehno tako s kandidati kot z zaposlenimi vzpostavljati pozitivne odnose

 

»Žal opažamo tudi neresnost med kandidati, ki se prijavljajo na delovna mesta, in sicer v različnih fazah selekcijskega postopka. Tudi takrat, ko se že začnejo pogovori o skupnem sodelovanju oziroma podpisu pogodbe«, izpostavi Zupetova. V takih primerih igrajo svetovalci za kadre pomembno vlogo kot tisti, ki prepoznavajo pravo motivacijo kandidatov ali pa pomanjkanje le te. Svetovalci za kadre delujejo kot mediatorji med kandidati in delodajalci ter so tisti, ki lažje in še bolj argumentirano zastopajo in zbližujejo stališča obojih.

 

Povsem nov trend, ki se je začel kot posledica epidemije, pa so prijave gostinskega kadra za delo v proizvodnji. Ali pa prijave kadra z izkušnjami iz proizvodnih del v trgovinsko dejavnost, ko se torej proizvodni kader ob pogoju primerne formalne izobrazbe prijavlja na delovno mesto prodajalca. »V prihodnosti lahko pričakujemo, da bo imela gostinska panoga težave pri privabljanju svojega kadra nazaj. Predvsem, ker jim delo v proizvodnji omogoča bolj urejen delovnik od tistega v gostinstvu«, pove Nataša Zupe.

Najbolj iskani so še vedno tehnični profili, veliko je povpraševanja po proizvodnem kadru

Na vprašanje, kateri poklici so trenutno najbolj iskani, se sogovorniki strinjajo, da so največje potrebe po tehničnih profilih. To velja za celotno področje Slovenije. »Za posamezna podjetja iščemo tudi po več deset proizvodnih delavcev na enkrat«, nam zaupa Nena Ašanin, ki deluje na širšem področju Savinjske in Zasavske regije.

 

»Na Štajerskem in Koroškem se iščejo varilci, ključavničarji, zelo iskani so tudi monterji za delo v tujini«, dalje našteje Zupetova. Ašaninova dodaja, da bi mnoga podjetja takoj zaposlila prodajne inženirje, tehnologe, vzdrževalce. Do nove zaposlitve hitro pridejo lahko tudi skladiščniki in viličaristi, kar velja za večino slovenskih regij.

Pomanjkanje ustreznega in motiviranega kadra pa ni edina skrb, s katero se v letošnjem letu soočajo podjetja. »Podjetja nam poročajo o čakanju na dobavo različnih surovin v njihovih proizvodnih verigah, kar jim poleg dviga cen slednjih povzroča največ preglavic. Izzive največkrat rešujejo z odrejanjem čakanja na delo, prerazporejanjem kadra med oddelki in tudi začasnim ukinjanjem izmen. Gre za svojevrsten paradoks, saj imajo velika povpraševanja, ki pa jim zaradi omenjenih težav niso zmožni zadostiti«, pove Bojan Molj.

Kandidate motiviramo in jim svetujemo, da se lažje odločijo

Delodajalci imajo veliko izzivov pri iskanju kadra in pri zaposlovanju. Damjana Ocvirk, direktorica prodaje, pojasnjuje: »Podjetja s klasično objavo delovnega mesta zelo težko najdejo kandidate, saj so posamezniki v času negotovosti previdni pri odločitvah. V primeru, ko pa se prepoznani in primerni kandidati za točno določeno delovno mesto in točno določenega delodajalca posvetujejo s kadrovskim strokovnjakom, ki pozna razmere na trgu dela, kandidati tudi z večjim zanimanjem in večjo resnostjo pristopijo k pogovorom o novi ponudbi za delo. Naši svetovalci za kadre vsakodnevno preko različnih virov prepoznavajo primerne kandidate za mnoge delodajalce iz praktično vseh gospodarskih panog. Učinkovito vzpostavljajo prve stike in prva povezovanja.

 

Ni pa dovolj vzpostaviti samo interes za novo medsebojno sodelovanje! Največkrat se zatakne pri podpisu ponujene pogodbe o zaposlitvi. Kot poznavalci trga dela in kot nevtralni strokovni partnerji aktivno sodelujemo tudi v procesu pogajanj pri usklajevanju pričakovanj, želja in zahtev med kandidatom in delodajalcem. Kandidatom olajšamo odločitev s tem, ko jim omogočamo celovitejši vpogled na situacijo na trgu, jih seznanjamo z ravnijo in razponom plač za posamezne dejavnosti ali za posamezna podjetja itd. Opremljeni z raznovrstnimi preverjenimi informacijami kandidati veliko lažje sprejmejo odločitev o zamenjavi zaposlitve oziroma o formalizaciji pogodbe o zaposlitvi«.